IZBOR PREDSJEDNIKA “UČENIČKOG PARLAMENTA”

                          Izbor  predsjednika “ Učeničkog parlamenta “

U okviru predmeta Demokratija i ljudska prava i sekcije CIVITAS, učenici naše škole i ove godine uključeni su u projekt „ Formiranje učeničkog parlamenta“ koji se već tradicionalno provodi u školi i svjedoci smo pozitivnih promjena koje su nastale.
One su uslovljene aktivnim uključivanjem učenika u sve segmente života škole, razne projekte, kulturne, obrazovne i humanitarne aktivnosti i potvrđuju činjenicu da i mladi mogu biti aktivni partneri koji će na najbolji način predstaviti i promovisati rad škole, a ujedno i raditi na osnaživanju cijele lokalne zajednice.

Ove godine imamo 25“ parlamentaraca“ , a njihovi predstavnici su:-Safet Mutapčija – predsjednik, Amira Hodžić – zamjenik,  Asja Mesić – pomoćnik i Mehmed Baždar – sekretar.

Njihova zajednička poruka je da će se truditi da promovišu školu na najbolji način,čuvajući i njegujući vrijednosti koje su postignute, jer naša škola to zaslužuje.