Izbor izbornog područja, drugog i trećeg stranog jezika

10. septembar 2012.    Na kraju svake školske godine  učenici drugog razreda biraju izborno područje koje će izučavati u trećem i četvrtom razredu.U toku prve dvije godine učenici Gimnazije izučavaju iste predmete, dok su u trećoj i četvrtoj godini zastupljena izborna područja:
– jezičko,
– društveno,
– prirodno,
– matematičko-informatičko,
– administrativno,
– sportsko, i
– pedagoško-psihološko područje.

Od šest ponuđenih područja, putem anketnih upitnika učenici biraju područje prema interesovanju. Sumiranjem ankete biraju se dva ili tri područja ovisno od broja učenika u generaciji.Ove školske godine prema vlastitom intesovanju učenici su se odlučili da u školskoj 2012/2013. godini izučavaju tri izborna područja i to: jezičko, prirodno i društveno izborno područje.

Takođe svake godine učenici prvih razreda i učenici trećih razreda jezičkog izbornog područja prema svojim interesovanjima biraju drugi i treći strani jezik.U našoj školi ove školske godine učenici su izabrali da pored prvog stranog jezika, engleskog jezika izucavaju  njemački, francuski i arapski jezik.