Interkulturalna razmjena učenika Bosne i Hercegovine

PROJEKAT „INTERKULTURALNA RAZMJENA UČENIKA BIH“ –Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava – CIVITAS

  • Interkulturalna razmjena

U okviru projekta ostvarena saradnja i partnerski odnos sa Osnovnom školom „ Musa Ćazim Ćatić“ Donje Zelinje, opština Gradačac,koji je rezultat uzajamnih dvodnevnih posjeta učenika i nastavnika.

Našu školu predstavljali su učenici: Nevena Stojnić, Nazima Ališić, Tamara Ugrenović, Dejana Kičić, Mladen Makivić i Draženko Zgodić uz podršku nastavnica Mirjane Trivić i Maje Bošnjak.

  • Kamp „ Avantura različitosti“

U periodu od 08.06. do 10.06.2012. godine učenici naše škole su učestvovali u realizaciji aktivnosti „Avantura različitosti“ koja je održana na Jahorini. Na sajmu „Moja zajednica“ su predstavili običaje, tradiciju i hranu sredine iz koje dolaze. Svoju zajednicu predstavili su pjesmom „Đurđevdan“ koju su interpretirali na romskom jeziku i narodnom lirskom pjesmom „Srpska djevojka“.