INKLUZIVNA NASTAVA

Jedna od specifičnosti naše škole su 2 odjeljenja djece sa posebnim potrebama, koja pohađaju učenici ne samo cazinske nego i drugih općina. Iako naša škola posjeduje ovakva odjeljenja, učenici koji ih pohađaju nisu izdvojeni od učenika koji pohađaju nastavu u redovnim odjeljenjima osnovne škole. Nastavnici i stručni saradnici poput defektologa, logopeda i pedagoga nastoje osmisliti zajedničke aktivnosti kroz koje se djeca koja pohađaju odjeljenja za specijalno obrazovanje sa lakoćom adaptiraju sa djecom iz odjeljenja redovne osnovne škole. Neke od tih aktivnosti su zajednički nastavni sati koje zajedno realiziraju nastavnici i defektolog. Kako slika govori više od riječi, kako izgleda takav sat muzičke kulture ili tjelesnog odgoja pokazaće nam fotografije…