INDEKS INKLUZIVNOSTI

Četvrtu godinu OŠ  “Sveti Sava”  Novi Grad u okviru projekta “Indeks inkluzivnosti” podržanog od strane OSCE-a izrađuje Razvojni plan škole. Razvojni plan škole je dokument zasnovan na ispitivanju stavova roditelja učenika i nastavnika o radu škole. Na osnovu ispitivanja Razvojni tim škole utvrđuje   prioritete za svaku školsku godinu. Na ovaj način u školi se razvija i poboljšava inkluzivna kultura, praksa i politika.

Značajno je napomenuti da se  u okviru projekta “Indeks inkluzivnosti”  izrađuje i Opštinski razvojni plan u koji su uključene osnovne škole na nivou opštine. Opštinski koordinacioni tim na osnovu Ravojnih planova svake škole izrađuje zajedničke prioritete.

U maju 2012.godine tim iz OŠ  “Sveti Sava” u organizaciji Ministarstva, izvršio je edukaciju na temu “Indeks inkluzivnosti” u opštini Prnjavor.