Indeks inkluzivnosti

OŠ “Sveti Sava”, Brod učestvovala je u projektu “Inkluzivno obrazovanje” na teritoriji RS zajedno sa školama sa područja sedam opština RS.
Urađeni su planovi razvoja osnovnih škola, projekti i od strane komisije za ocjenu projekata naš projekat je dobio prolaznu visoku ocjenu. Trenutno se nalazimo u fazi realizacije projekta. Dana, 12.11.2012. godine predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture RS posjetio je tim naše škole koji je učestvovao u realizaciji pomenutih akata, kao i tim lokalne zajednice u čijem sastavu se nalazi i direktor škole.
Uvidom u način formiranja tima, sastav tima i aktivnosti koje je tim proveo u toku obuke i realizacije projekta, predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture iskazao je zadovoljstvo saradnjom škole i institucija na teritoriji lokalne zajednice, kao i obezbjeđeno materijalnom podrškom pomenutih. Ovaj projekat, kada prođe skupštinsku proceduru, omogućiće da se u budžetu lokalne zajednice nađe stalna stavka kao podrška osnovnom obrazovanju.
Rezultati ovih aktivnosti od strane Ministarstva prosvjete i kulture i NVO “Save the children” podržani su od kolektiva, učenika i roditelja naše škole. Timski rad donio je zavidne rezultate i u dosadašnjem radu, a otvara i nove mogućnosti za učešće i realizaciju novih projekata.