Formiranje Savjeta učenika i Savjeta roditelja u školskoj 2012/2013 godini

10.10.2012.

Kao i na početku svake školske godine,naša škola je i ove godine formirala svoja savjetodavna tijela te precizirala njihov godišnji plan i program rada.

Savjet roditelja je formiran od predstavnika roditelja svakog odjeljenja dok je savjet učenika formiran od predstavnika učenika svakog odjeljenja.

Dok je osnovni smisao postojanja savjeta roditelja njihovo kvalitetnije uključenje u vaspitno obrazovni rad škole te doprinos kvalitetnijem izvođenju nastave,Savjet učenika stvara mogućnost da učenici u što većoj mjeri učestvuju i doprinose realizaciji nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Neke od planiranih aktivnosti za ovu školsku godinu su:

  • obilježavanje Dana srednjoškolaca
  • obilježavanje Dana volontera
  • različite humanitarne akcije
  • sportski turniri
  • uređenje školskog lista
  • uređenje škole povodom novogodišnjih i božićnih praznika
  • obilježavanje dana Sv.Save
  • razmatranje i analiza uspjeha u učenju i vladanju itd.