Ekskurzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturska ekskurzija u školskoj 2011/2012. ITALIJA-FRANCUSKA-ŠPANIJA