DSD program u našoj školi

Naša škola, Gimnazija fra Grge Martića jedna je od rijetkih na ovom području koja svojim učenicima nudi mogućnost pohađanja nastave njemačkog jezika po DSD programu. Time naši učenici stječu znanje potrebno za polaganje DSD diplome koja je priznata u cijeloj Europi, a omogućava i daljnje školovanje na njemačkom jeziku. Ta diploma dodjeljuje se od Konvencije ministara prosvjete saveznih pokrajina Njemačke. Zbog razvoja DSD programa Gimnazija fra Grge Martića dobila je plaketu Partner der Zukunft: Gimnazija fra Grge Martića Mostar-Deutsche Partnerschule.

Više o tome možete pronaći na stranici naše škole.

http://www.gimnazijafgm.info/portal/index.php/dsd