Dodatna edukacija učenika

U toku školske 2011/2012 godine u našoj školi organizovana je dodatna edukacija učenika iz raznih oblasti. Predstavnici doma zdravlja održali su predavanje za učenike prvog i drugog razreda na temu “Tuberkoloza, pušenje i alkohol”. Predstavnici Supa održali su predavanje za učenike prvih razreda na temu “Nasilje.” Škola je u Domu kulture organizovala predavanje za sve učenike naše škole na temu “Narkomanija”, koje su održali Nada Blam, Snežana Mišković- Viktorija i Jovan Marić. Učenici našeg centra koji su prošli obuku iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja a u okviru projekta pod nazivom “Zaplovimo zajedno” pružali su dodatnu edukaciju učenicima osnovne škole što će se nastaviti i naredne školske godine. Sva ova vannastavna dešavanja dodatno usavršavaju profesionalnu stranu učenika  a takođe veliki doprinos ima i razvoju same ličnosti.