DJEČIJA NEDJELJA U DOMU ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

U četvrtak, 4.10.2012. godine, u sklopu obilježavanja Dječije nedjelje, naši prvačići iz odjeljenja I1 i I2, posjetili su Dom za djecu bez roditeljskog staranja, što je već tradicionalna aktivnost učenika naše škole. Inače, u ovoj školskoj godini nastavu u našoj školi pohađaju 32 učenika, koji su štićenici ovog Doma.

             

                                             Draga naša djeco,

U povodu obilježavanja Međunarodne dječije nedelje želimo da vam ukažemo povjerenje u nadi da ćete i ubuduće lijepo sarađivati i na svakom mjestu i u svakoj situaciji biti dobra djeca. A dobra djeca znaju da je osim dobrih ocjena za uspjeh i sreću važno i :

  •   biti dobar prijatelj i imati mnogo prijatelja,
  •   poštovati druge i biti poštovan,
  •   razumjeti druge i dobiti podršku od drugih kada vam je potrebna,
  •   voljeti i biti voljen,
  •   znati se zabavljati,ali na način da niko zbog vaših šala ne pati i osjeća se ružno,
  •   djeci je potebna igra i sve one aktivnosti i sadržaji zbog kojih se djeca osjećaju lijepo,
  •   djeca imaju svoja prava,svoje tajne, svoje želje – samo je važno da očekivanja budu realna
  •   djeca imaju svoje vrijednosti,samo ih je potrebno prepoznati ,njegovati i cijeniti,jer istinske ljudske vrijednosti  kao što su iskrenost,humanost,nesebičnost,suosjećanje,rad i moral mogu biti smjernice u životu zbog kojih su djeca prepoznatljiva i zaslužuju divljenje odraslih.

  Uz prava,potrebe i želje ide i odgovornost.Odrastanjem djeca dobivaju nove uloge,a samim tim i nove obaveze prema sebi i drugima.

 Ovom prilikom vas pozivamo na zajedništvo,uzajamno poštovanje,pomaganje i razumijevanje i želimo da kroz djetinjstvo koračate sigurno,u miru i ljubavi.

 U povodu obilježavanja Međunarodne dječije nedelje  proteklih dana su već realizovani izleti, posjete,kino predstave, pa se nadamo da ćete u narednim danima uzeti učečešće u planiranim  aktivnostima i biti dio događaja u školi i u gradu.