DEBATA “FACEBOOK”

U četvrtak 10.04.u našoj školi je održana debata na temu “Facebook”. Debatu je vodila nastavnica informatike Kašić Đenita. Pošto je tema veoma aktuelna, učenici su proširili svoje znanje, te se upoznali sa prednostima i nedostacim facebook-a. Tim afirmacije su predstavljali učenici: Muhibić Ajdin (VIIIb), Kašić Nejra (VIIIe), Lavić Ammar (VIIIc) i Kovačević Faris (VIIIa). Tim negacije su predstavljali sljedeći učenici : Buturović Mahira (VIIIa), Mutapčija Safet (VIIIc), Zahirović Anesa (VIIIb) i Memić Sadin (VIIIe). Tim sudija su činili učenici : Alić Almir (VIIIa), Arapović Josip (VIIIf), Lipovac Nadža (VIIIc), Baždar Mehmed (VIIIe) i Ćosić Omer (VIIIb). Debati su prisustvovali direktor, pedagogice i neki nastavnici. Debata je uspješno završena pobjedom tima “Afirmacije” sa tri glasa “ZA” , a dva glasa je dobio tim “Negacije” . Najbolji debatant sa četiri glasa je Lavić Ammar (VIIIc). Debata je dobila veoma pozitivne kritike.