DAN MALIH UČITELJA

U sklopu projekta “Škola i razvoj kompetencija-kako učiti i kako živjeti s drugim”  koji se provodi u našoj  Školi,  nastavnici su obučeni za primjenu  Mapa uma kao sredstva za lakše učenje.

Svoja znanja su prenijeli i na učenike, a jedan primjer dobre prakse  vam predstavljamo fotografijama sa tog časa.

Učenici 5 razreda Slobodan Stanojlović i Đorđe Mrdić  su svojim drugarima održali  čas na temu  ” Životne zajednice – Voda ” kroz elektronsku Mapu uma .

Mi smo se zabavili, ali i naučili, pogledajte i sami.