Članovi vijeća roditelja OŠ I.Mažuranića i Udruge za osmijeh posuškog školarca zajedno na izletu

Članovi vijeća roditelja OŠ I.Mažuranića i Udruge za osmijeh posuškog školarca s ministricom obrazovanja prof. Helenom Lončar pohodili su znamenito prapovijesno brdo Nečajno.

Južni dio posuške općine, granica s općinom Grude.

Na tom lokalitetu pronađeni su predmeti iz ranog brončanog doba. U radnom dijelu posjeta među ostalim ministrici je izražena potpora za novi skraćeni program nastave za 1. razred Osnovne škole.

Dati su još neki poticaji za bolju suradnju vijeća roditelja Škole i ministarstva, te za istraživanje ovog lokaliteta koji je prema mišljenju uglednih arheologa u rangu Vučedolske kulture.