CIVITAS – “Izbor najdemokratičnije škole”

 

Projekat “Izbor najdemokratičnije škole”

 

Osnovna škola „Kozarska djeca“ je kao jedina osnovna škola s područja Opštine Gradiška uzela učešće u okviru projekta „Izbor najdemokratičnije škole“ u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

CIVITAS već 15 godina radi na institucionalizaciji, praćenju i unapređenju obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. Ovaj program ima za cilj da sadržajima, smjernicama i kriterijumima osigura provođenje demokratskih vrijednosti, principa i prakse u cijeloj školi. Škole koje njeguju demokratičnost imaju jasnu misiju, visoka očekivanja i instruktivno rukovodstvo, otvorene su za saradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom, i svojim aktivnostima podstiču uključivanje učenika i roditelja u sve segmente rada škole.

S obzirom da Osnovna škola „Kozarska djeca“ već nekoliko godina aktivno podržava učešće učenika i roditelja u svim segmentima rada škole, želja nam je da i druge upoznamo sa radom i suživotom u ovoj vaspitno – obrazovnoj instituciji. Iako s punim pravom možemo istaći da smo u ovim aktivnostima mnogo toga postigli, ali s obzirom da se uvijek može mnogo bolje, nadamo se da ćemo kroz aktivnosti u okviru ovog projekta i iskustva drugih moći još značajnije unaprijediti saradnju svih značajnih aktera života škole.

 

Učešćem u projektu škola je do sada realizovala nekoliko aktivnosti:

 1. Obuka za predstavnike škola

Nastavnici, učenici i roditelji prisustvovali su obuci koja je realizovana u periodu od 17 – 18. marta 2012. godine u hotelu „Hollywood“ Sarajevo. Ispred škole obuci su prisustvovali:

Nastavnici: Milka Ćurčija i Dalibor Harambašić

Roditelji: Edin Arap i Saša Babić

Učenici: Medina Arap i Andrea Babić

 

 1. Predstavljanje projekta na sjednicama Nastavničkog vijeća, Savjeta roditelja i Savjeta učenika

U martu mjesecu projekat „Izbor najdemokratičnije škole“ predstavljen je na sjednicama Nastavničkog vijeća, Savjeta roditelja i Savjeta učenika. Ispred tijela škole predloženi su i članovi projektnog tima.

 

 1. Imenovanje projektnog tima

Imenovan je projektni tim kojeg čine predstavnici nastavnika, roditelja, učenika, pedagog i psiholog škole:

 • Milka Ćurčija;
 • Dalibor Harambašić;
 • Edin Arap;
 • Saša Babić
 • Andrea Babić;
 • Emina Selić;
 • Suzana Ćelić i
 • Indira Alijević.

 

 1. Provođenje istraživanja

U cilju samovrednovanja demokratske škole realizovano je mini istraživanje tokom maja mjeseca 2012. godine primjenom instrumenta za samovrednovanje demokratske škole.

Ispitivanjem je obuhvaćeno 100 ispitanika ( nastavnika, roditelja i učenika).

U dole istaknutoj tabeli naznačene su dobijene srednje vrijednosti po segmentima vrednovanja.

 

Segment vrednovanja

Ocjena

Prioriteti i razvojni plan škole

4.15

Nastavni planovi i programi

4.08

Proces poučavanja i učenja

3.98

Praćenje,vrednovanje i izvještavanje

3.84

Kultura u razredu i školi

4.39

Rukovodstvo i školski menadžment

4.37

Kompetencije i motivisanost nastavnika

4.28

Resursi

4.07

Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom

4.23

Saradnja sa stručnim institucijama

4.24

 

 1. Predstavljanje rezultata istraživanja

Rezultati provedenog istraživanja predstavljeni su na na sjednicama Nastavničkog vijeća, Savjeta roditelja i Savjeta učenika.

 

Projektni tim trenutno radi na predstavljanju aktivnosti škole.