Biciklistička staza :)

Naziv projekta: Biciklistička staza Tirinovac

Cilj projekta:

–          Razvijanje sporta u lokalnoj zajednici

–          Uključivanje članova lokalne zajednice u turističku prezentaciju

–          Ostvarivanje kulturne i javne funkcije škole

Organizator: Likić Samka- mentor; učenici: Likić Bakir, Tokić Akif, Mujić Emina

Realizacija: U prvoj fazi upoznavali smo učenike i članove lokalne zajednice sa projektom; izrada ankete; sklapanje ugovora sa donatorima.                                                                                                                         U drugoj fazi smo uz pomoć odjeljenja izadili markere u školskoj radionici.                                       Treća faza se odnosila na markiranje staze, što su uradili organizatori.                                                                        U posljednjoj fazi smo uradili trominutnu prezentaciju koju smo predstavili članovima lokalne zajednice.

Rezultati:

–           Stavljanje biciklističke staze na korištenje lokalnoj zajednici; sticanje iskustva u projektnom radu.

–          Sticanje vještina pri timskom radu

–          Kvalitetno druženje

Realizacija projekta je trajala od marta do oktobra 2011.