Besplatna užina za socijalno ugrožene učenike

Kao i prošle školske godine, i ove je u saradnji sa načelnikom opštine Novi Grad, gospođom Snježanom Rajilić realizuje se akcija “Besplatna užina za socijalno ugroženu djecu”, kojom su obuhvaćeni učenici osnovnih i srednjih škola sa područja naše opštine. Podatke o socijalno najugroženijim učenicima škole su bile dužne dostaviti kancelariji načelnika opštine do kraja septembra 2012. godine. U okviru ove akcije u školskoj 2012/13. godini, odlukom načelnika opštine iz opštinskog budžeta se izdvajaju sredstva kojima se finansira užina za ukupno 61 učenika, a od toga broja 10 učenika pohađa našu školu. Poštujući pravo na privatnost svakog pojedinca, imena učenika ne objavljujemo javno na sajtu. Ovakav vid aktivnosti je pozitivan primjer saradnje škola sa lokalnom zajednicom.