AKTIVNOSTI VIJEĆA RODITELJA I ŠKOLE “SIGURAN PUT”

Vijeće roditelja i škole JU „Prva osnovna škola“aktivno učestvuje u  radu škole, dajući prijedloge i sugestije ,ali i svojim aktivnim angažovanjem kada su u pitanju konkretni zadaci.Naime, u okviru projekta „ Siguran put učenika od kuće do škole“ , koji se realizuje svake godine od strane Vijeća roditelja i škole , ove godine razmatran je problem sigurnosti učenika koji na putu do škole iz naselja Donje Selo moraju preći preko mosta na Drecelju. Zaštitna ograda na pomenutom mostu nije dovoljno osigurana, obzirom da nema adekvatnu mrežu, što predstavlja ozbiljan problem, jer dovodi u pitanje sigurnost učenika , posebno ako se ima u vidu da će u narednom periodu biti snježnih padavina i leda.Roditelji su zauzeli jasan stav da treba uputiti apel nadležnim institucijama kako bi se hitno poduzele odgovarajuće mjere.Zahtijevi su upućeni  Općini Konjic (Služba za opću upravu,društvene djelatnosti i inspekcijske poslove ) i Ministarstvu saobraćaja i veza HNK-a, tačnije Upravi za puteve. Na veliko zadovoljstvo svih nas, a posebno učenika i ostalih korisnika navedene relacije, pomenute  institucije ozbiljno su shvatile naš problem, brzo reagovale i postavili sigurnosnu ogradu i dodatnu opremu na mostu koja je bila neophodna za bezbijednost.Ovo je samo jedan od svijetlih primjera kako roditelji svojim kvalitetnim angažmanom pomažu školi,tj.učenicima.