Akcije Savjeta učenika

Savjet učenika naše škole u saradnji sa ekološkom sekcijom škole u školskoj 2011/2012 godini pokrenuo je akciju skupljanja PET i papirne ambalaže. Istovremeno su vršili promociju svoje akcije putem prezentacija.