AKCIJA VIJEĆA UČENIKA-KNJIGE ZA PRVU OSNOVNU ŠKOLU U SREBRENICI

Direktor škole, gospodin Hamza Dobrača, zajedno sa predstavnicima Federalnog ministarstva obrazovanja i ministrom Mašićem,13.9.2012. godine je posjetio Općinu Srebrenica i Memorijalni centar”Potočari”. Tom prilikom direktor naše škole je Prvoj osnovnoj školi u Srebrenici uručio knjige za školsku biblioteku, koje su svojim drugarima poklonili naši učenici. Akciju u našoj školi su realizovale nastavnice Buljubašić Indira i Čevro Nada u saradnji sa Vijećem učenika.