Akcija Vijeća roditelja

U školskoj 2011/12. godini Vijeće roditelja je pokrenulo akciju pomoći socijalno ugroženim učenicima. Akcija se ogledala u tome da svakog mjeseca, učenici koji to mogu izdvoje po 1 KM za pomoć svojim vršnjacima. Akcija se može ocijeniti kao veoma uspješna, a zahvaljujući ovoj akciji 29  naših učenika je  imalo osiguran jedan obrok za vrijeme nastave. Osim toga, ostatak novca bio je  iskorišten i za nabavku školskog pribora učenika, a neki učenici su zahvaljujući ovoj akciji otputovali na školske  ekskurzije.

 

Moramo navesti da su  nagrađeni i učenici koji su postigli dobre rezultate na takmičenjima, kao i učenik generacije.

Akcija se nastavlja i u ovoj školskoj godini.