Akcija “Očistimo zemlju za jedan dan”

Odazivajući se na poziv OOCK-a da učestvuju u akciji “Očistimo zemlju za jedan dan”, članovi sekcije Crvenog krsta u pratnji profesorice Aleksandre Ćurčije i kolega iz osnovnih škola su nedjelju, 9. septembra 2012. učestvovali u čišćenju grada. U navedenoj akciji učestvovali su učenici: Biljana Bera, Biljana Kontić, Nataša Stupar, Nikolina Kolundžija, Dragana Pašić, Sanja Vujaklija, Sanja Vujanović, Irma Dautović, Saša Bijelić, Teodora Ljubišić, Igor Sekulić, Slavka Rodić, Gordana Borojević, Arijana Zlojutra, Maja Ris, Bojana Suzić i Bojana Trbulin. U akciju su se uključili i predstavnici lokalnih vlasti i komunalnog preduzeća “Komus” Novi Grad.