“10 razloga za kulturni dijalog”

U organizaciji Udruženja INFOHOUSE, 23. juna 2011. godine u Domu mladih u Sarajevu, upriličena je manifestacija pod nazivom „10 razloga za kulturni dijalog“. Tokom manifestacije predstavljeni su projekti deset osnovnih škola iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.

Učenici/e osnovnih škola su na kreativan, specifičan, autentičan način kroz muzičke, folklorne i dramske performanse prezentovali raznolike načine poboljšanja kulturnog dijaloga u BiH te poslali poruku koja upućuje na prednosti kulturnog dijaloga i jedinstvenosti bh. kulture i tolerancije. Manifestaciji su prisustvovali osnovci iz sljedećih gradova: Bijeljina, Derventa, Prijedor, Bihać, Gradiška, Srebrenik, Tešanj, Rudo, Sokolac i Novo Sarajevo.

Vodilja ovog projekta bila je želja za uključivanjem mladih različitog etničkog i kulturnog porijekla u međuetnički i međukulturalni suživot na lokalnom i državnom nivou.

Našu školu učenici su predstavili narodnom pjesmom „Hajde Jano“ i suvenirima karakterističnim za našu zajednicu. Izložbene suvenire izradili su učenici u okviru različitih vannastavnih aktivnosti u koje su uključeni i učenici sa preprekama u učenju i učešću.