ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Основна школа „Свети Сава“ у Фочи први пут je урадила свој Развојни план и то за период 2011. до 2015. година.

Школски развојни план је документ којим желимо одредити основне правце развоја наше Школе у наредном четворогодишњем периоду.

 У оквиру програма „Образовање за одрживи развој на Западном Балкану“ препознали смо интересе Школе и усмјерили наше активности за побољшање цјелокупног наставног процеса.

Имајући у виду  да је сам одрживи развој задовољење потреба човјечанства данас, без умањених могућности да будуће генерације задовоље своје егзистенцијалне потребе,  Школски развојни тим је направио Школски развојни план, подржавајући концепт образовања кроз одрживи развој, а  све у циљу оспособљавања младих људи да развијају критичко мишљење, да се брже уклапају у радни процес, примјењујући знања, вјештине и вриједности стечене током образовања.

 

 Школски развојни тим чине:

Радници Школе:

– Јелена Чанчар, директор;

-Александра Станковић, помоћник директора;

-Александра Радић-педагог

– Соња Мастило, секретар;

– Данка Прстојевић, наставник енглеског језика;

– Љепосава Фундић, наставник разредне наставе;

-Маријана Крсмановић-психолог

-Наташа Вукадин,наставник разредне наставе

Предсједник Савјета родитеља

-Младен Аџић;

као и по један представник Савјета ученика, Школског одбора и представник Општине Фоча.