УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2011/12 ГОДИНИ

На основу Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи, на крају сваке школске године бира се ученик генерације.  Наставник, родитељ, ученик, члан школског одбора и школски педагог чине комисију за избор ученика генерације.  На основу правилника се сачињава   ранг листа ученика генерације а то је за школску 2011/12 годуну ученица Татјана Томић.