САВЈЕТ УЧЕНИКА -ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА СА ПОТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ И УЧЕШЋУ

У рад и унапређење наставе укључени су ученици путем Савјета ученика, који је формиран још 04. новембра 2004.године. И ове школске године планиране су многобројне радионице у којима Савјет ученика помаже ученицима са потешкоћама  у савладавању наставних садржаја и неке од њих су реализоване.

Више о Савјету ученика можете сазнати на нашем сајту  http://osvuk.net/