Продужени боравак у школској 2012/13 години

Наша школе и ове школске године је организовала продужени боравак за наше ученике од првог до трећег разреда. Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима школи, прије или након завршене наставе, који помаже збрињавању дјеце током цијелог радног дана. У продуженом боравку ученици се под руководством наставника и стручних сарадника систематски припремају за наставу и организовано проводе своје вријеме.  Дневни распоред је условљен почетком и завршетком наставе те временом  које дјеца проводе у боравку, врстом и величином групе ученика и постојањем вишенамјенски просторија. У продуженом боравку раде три наставника разредне наставе.