НАЈНОВИЈА АКТИВНОСТ СА УДРУЖЕЊЕМ ГРАЂАНА “ЗДРАВО ДА СТЕ” БАЊА ЛУКА

Аплицирали смо један мали пројекат који ћемо да искористимо за набавку стручне литературе а и да мало цртамо по школи…

 

 

APLIKACIJA

 

 

 

Na sljedeća pitanja odgovorite što sažetije, jasnije i objektivnije.

 

  • Informacije o aplikantu

 

Naziv škole koje aplicira sa projektom

 

Osnovna škola „Vuk Karadžić „ Omarska

 

 

 

 Navedite prethodno iskustvo u provedbi projekata

 

 

U saradnji sa predstavnicima UG. „ Zdravo da ste“ tokom čitave prošle školske godine smo aktivno radili na projektu. Rad i saradnja se nastavila i u ovoj školskoj godini, koju ćemo iskoristiti za realizaciju Akcionog plana.

 

 


 

 

 


Broj uključenih u provedbu projekta (učenici/roditelji/nastavnici/šk. osoblje ili drugi eventualni partneri):

 

Partneri u provedbi su predstavnici Savjeta učenika, roditelji i nastavnici škole

 


 

Odgovorna osoba (ime i prezime, JMB, kontakt telefon, adresa, e-mail):

 

Branko Anđić – 0206983100004, 065/494/589/, Nikole Pašića 311 brankoandj@gmail.com,

Snežana Muzgonja 3101960915005, 052/331/213, Braće Jugovića b.b.

 

  • O projektu

 

Naziv projekta:

 

Stručna biblioteka za učenike , roditelje i nastavnike ( formiranje i opremanje)

 

 

 

Kratak opis / rezime projekta:

 

 

Formiranje biblioteke koja bi bila dostupna svim učesnicima školskog života (učenici, roditelji, nastavnici) u čijem sastavu bi se nalazili udžbenici, priručnici i knjige iz različitih oblasti koje su važne za normalan psihosocijalni razvoj učenika,edukaciju roditelja i samih nastavnika ( radionice). Sama biblioteka se nebi nalazila u sklopu već postojeće biblioteke već bi se na jednom posebenom mjestu opremio jedan poseban prostor, čitaonica ( angažovali bi profesora likovne kulture da oslika zidove i putem boja kreira jedan „ topao“ prostor).  Većina materijala bi se bavila tematikom darovitosti i kreativnosti, unaprijeđenja nastave, sprečavanja nasilja u školama i mnogim drugim temama značajnim za pravilna rast i razvoj i djece.

 

Opis problema koji se riješava projektom:

 

Riješava se nedostatak materijala potrebnog za konstantno usavršavanje svih učesnika školskog života. S obzirom da se vrlo malo pažnje a i sredstava odvaja za unaprijeđenje postojećih biblioteka pojavljuje se problem da učenici, nastavnici i roditelje nemaju informacije ili nisu dovoljno edukovani da se bave i razumiju određenu tematiku.

 

 

 

 

Svrha projekta i specifični ciljevi projekta:

 

Svrha projekta je poboljšanje znanja i otvaranje nekih novih polja proučavanja i interesovanja.

Specifični cilj – edukacija roditelja i nastavnika kao i vraćanje interesovanja djeci za čitanjem ( koji je ogroman školski problem) i planiranjem školskog života. Osposobljavnje namjenskog prostora za kreativan rad učenika.

 

 


Koje aktivnosti ćete poduzeti za realizaciju projekta?

 

U slučaju da se naš projekat odobri, pokušaćemo da pronađemo još materijalnih sredstava, a nakon toga ćemo sastaviti spisak potrebnih knjiga, priručnika, udžbenika i formirati biblioteku. Nakon toga bi se pristupilo opremanju jednog posebnog prostora, i angažovanju profesora likovne kulture da taj prostor kreativno uredi putem boja, platna i ostalih potrebnih elemenata.

 


Vremenski plan projekta:

 

Do kraja prvog polugodišta 2012/13 godine.

 

 

 

Mjesto implementacije projekta:

 

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Omarska

 

Korisnici projekta

 

Učenici, roditelji, nastavnici

 

Partneri u projektu (druge škole,  lokalne institucije, donatori, NVO-i ili sl.)?

 

Kontaktirali bi Opštinu Prijedor i RŽR ArcelorMittal Prijedor.

 

 

Rezultati projekta:

 

Podizanje nivoa svijesti i opšteg obrazovanja svih uključenih.

 

 

 

 

Redni broj

Predmet / Budžetska stavka

Jedinica mjere

Količina

Cijena

UKUPNO

Izvori finansiranja

Biro za ljudska prava/UNICEF

Vlastito učešće / drugi izvori

 1.  Knjige ( priručnici)       350 KM  350 KM  
 2. Boje i slikarsko platno        150 KM  150 KM  

UKUPNO

   500 KM