демократија кроз правилнике

Школа је обавезна да ради по Закону и примјењује важеће правилнике, прописане од Министарства просвјете и културе РС. У складу с тим наша школа има: Одлуку о похвалама и наградама ученика (од 2003.г.), Правилник о кућном реду школе (од'06.г.), Програм безбједности ученика, Протокол превенције вршњачког насиља, Програм Савјета ученика, Програм Савјета родитеља, Програм сарадње са ЛЗ, …
Наравно, у неким сегментима су заступљене ученичке активности, као и интерес дјеце.