Resursi

Indikator škola posjeduje adekvatne resurse za OLJP, uključujući prostorije, udžbenike i časopise,opremu i noveinformacione tehnologije.

Organizacija i aktivnosti nastave u školskom parku – kutku za učenje i odmor

Nastava se odvija prema obaveznom NPP, prilagođena sadržajima koliko je više moguće prema uvjetima sredine, neposredno u prirodi. Priroda u školskom parku utiče na dječiju radoznalost i navike proučavanja prirode,  međusobnoj povezanosti čovjeka, biljnog i životinjskog svijeta. Analize su potvrdile da se djeca na časovima u školskom parku: lakše zbližavaju, upoznaju svoje i tuđe sklonosti, potrebe i interesovanja, a djeca su slobodna i sigurna.

Usvajanje znanja u školskom parku, u prirodi za učenike razredne nastave imaju odlike planskog, sistematskog, organizovanog usvajanja znanja kroz učenje, igru i zabavu u slobodnoj prirodnoj sredini.

1

8.26 Program Produženog boravka u našoj školi

Lokalna zajednica i škole pozvane su da s velikom odgovornošću prepoznaju potrebe današnje porodice u okviru savremenih društvenih pojava. Opredjeljenost za organizaciju rada škole prema praksi Europske zajednice, između ostaloga, znači omogučiti što većem broju učenika produženi boravak u školi.

2

Ciljevi programa rada i organizacije slobodnog vremena u produženom boravku i cjelodnevnim odgojno-obrazovnim odjelima:

  • omogućiti djetetu život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj njegove/njezine cjelokupne osobnosti te individualnih I jedinstvenih potencijala
  • omogućiti razvoj djeteta kao socijalnog bića – tokom produženog  boravka u školi, stalno je prisutna socijalna interakcija što omogućuje razvoj i unapređenje socijalnih vještina djeteta
  • pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

Sadržaji programa produženog boravka:

  • relaksacija prije i poslije nastave
  • pisanje domaćih zadaća, ponavljanje,

uvježbavanje i primjenu naučenog na redovnoj nastavi

  • odmor uz TV,gledanje crtića
  • relaksacija u prirodnom školskom parku
  • čitanje bajki
  • stalna komunikacija,praćenje rada,aktivnosti i razvoj učenika-pedagoško-psihološko djelovanje
  • stalni razgovori,druženja i radionice za roditelje

Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja njihovog djeteta do dolaska s radnog mjesta. Samostalan povratak kući nakon nastave (međuvršnjačko nasilje), te boravak učenika kod kuće bez prisustva roditelja (uticaj nasilnih i neprimjerenih medijskih sadržaja) učenika izlaže mnogim opasnostima.

Ove činjenice školi kao odgojno-obrazovnoj instituciji daju novu dimenziju. JU IV osnovna škola  ne samo da  vodi brigu o učenicima  tokom  nastave već ćemo organoizovati produženi boravak za sve zainteresovane.

Produženi boravak je model sistemskog i strukturalnog rješavanja produženog  boravka učenika u školi. Ovakav način organizacije rada u školi zahtijeva od zaposlenika dodatni napor, ali istovremeno otvara mogućnost studioznijeg djelovanja u pravcu pravilnog odgoja i razvoja učenika u kvalitetnu, socijaliziranu i društveno korisnu osobu sposobnu da u budućnosti djeluje u pravcu ostvarenja kako lične, tako i društvene koristi.

 

Školsko dvorište

3 4

Trening centar

e-škola

Ažurirano: prije otprilike mjesec dana

Nastavnici/ce naše škole prisustvovali su edukaciji o programu e-škola, u okviru stručnog usavršavanja. E-škola je na web tehnologiji baziran informacijski sistem za vođenje elektronskih evidencija u osnovnim i srednjim školama. To je zaokružen sistem koji omogućava jednostavno upravljanje, praćenje i izvještavanje o svim školskim aktivnostima

5

Hol škole

6

Školsko dvorište i ružičnjak

7

Školsko igralište

8

Informatički kabinet

9

Učenica naše škole Amila Pajević, osvojila je prvo mjesto na Međunarodnoj dječijoj likovnoj izložbi “Flora i Fauna – izvor života i ljepote”. Čestitamo!

10

U dvorani zgrade federalne Vlade, u četvrtak je održana svečanost dodjele priznanja i pehara za najuspješnije osnovne i srednje škole s područja Mostara, ali i za pojedince u školskoj 2014-2015. godini.

Takmičenja su se održavala kroz čitavu godinu u više sportova: mali nogomet, odbojka, atletika, kros, košarka, rukomet, stolni tenis itd.

11