Pilot projekat “Škola budućnosti”

Predstavljen pilot –projekt Škola budućnosti u Drugoj osnovnoj školi – Hrasnica

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a podržalo je projekt koji za cilj ima učenicima u sarajevskim školama pružiti ono što imaju sve razvijene zemlje svijeta.

Projekt Škola budućnosti realizovan je u saradnji sa Microsoftom BiH, a u njemu učestvuje  i Druga osnovna škola gdje nam je Microsoft donirao pet tablet računara.

Uvođenje tablet računara u nastavu, proces učenja čini kreativnim, ekonomičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u kreiranju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmjena i prosljeđivanja materijala, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja.

Škola budućnosti je upravo primjer gdje učenici mogu steći vještine 21.vijeka koje će biti od ključne važnosti za njihov uspjeh i sa velikim zadovoljstvom se uključujemo u njegovu implementaciju u BiH, jer predstavlja korak naprijed u modernizaciji nastave i osiguravanju pristupa kvalitetnom obrazovanju.

Cilj uvođenja i korištenja tablet računara i modernih tehnologija nam otvara mnoge mogućnosti da unapirijedimo proces učenja, a na nama je da pratimo, istražujemo i osmišljavamo načine njihove najefikasnije upotrebe u nastavi.

  

DIREKTORICA

prof. Arnela Trešnjo