Izmjene i dopune školskih akata u ovkviru projekta “Izbor najdemokratičnije škole”

Školski odbor je na sjednici održanoj 22. aprila 2015. godine usvojio izmjene i dopune Pravila škole, Pravilnika o kućnom redu, i Godišnjeg programa rada.

Donesena je Odluka da se u Godišnji program rada uvrsti realizacija projekta „Izbor najdemokratičnije škole“, kao i učenje za demokratiju i ljudska prava kroz sve nastavne predmete. Izmjenama i dopunama Pravila škole i Pravilnika o kućnom redu unaprijedili smo demokratiju i ljudska prava u školi. Pružili smo jednaka prava i jednake mogućnosti za psiho-socijalni razvoj svakog učenika u skladu s njegovim mogućnostima. Da bismo spriječili i prevenirali diskriminaciju Školski odbor je usvojio i dva nova dokumenta koja su izuzetno važna za razvijanje demokratske kulture, a to su Protokol o zaštiti ljudskih prava u školi i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi.