Godišnji plan i program

I. CILJ PLANA I PROGRAMA I PITANJA PRIORITETA

Cilj plana i programa naše škole definiramo dugoročnim planom razvoja, a on se sastoji u sljedećem:

 

 1. VIZIJA ŠKOLE

Želja nam je i ove godine održati pozitivnu radnu klimu kroz izgrađivanje partnerskih odnosa između učenika, učitelja i roditelja.

Nastojimo da naša škola bude prepoznatljiva, kako u lokalnoj zajednici (općini i županiji) tako i u širem okružju (Federaciji BiH i državi BiH), po kvaliteti izvođenja nastavnog procesa i uvođenju novih metoda u sve aspekte djelatnosti.

Ove školske godine uvest ćemo učenike i nastavnike u projekt „Obrazovanje za pravično društvo“ kroz koji će se razvijati svijest o toleranciji i  pravdi, kao i svijest da aktivni mladi u društvu mogu postići mnogo više. Kroz školsku godinu nastavit ćemo razvijati ekološku svijest učenika, kulturu ponašanja, vođenje zdravog života, svijest o poštivanju drugih i drugačijih, svijest o pravičnom društvu. Posebnu pozornost posvetit ćemo očuvanju dobrog ugleda škole kao odgojno- obrazovne institucije.

 

 1. MISIJA ŠKOLE

Planiranu viziju škole realizirat ćemo kroz aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom, Vijećem roditelja, te Vijećem učenika.

Razvojem novih načina komunikacije pokušat ćemo raditi na toleranciji i međusobnom uvažavanju, kako na relaciji nastavnik-učenik, nastavnik-roditelj, tako i na relaciji nastavnik-nastavnik, što će rezultirati boljom suradnjom i povjerenjem.

I ove školske godine nastojat ćemo podizati svijest o očuvanju i uređenju okoline, stvarati multimedijalne učionice, realizirati radionice za učitelje razredne i predmetne nastave, te radionice za učenike i roditelje. Nastojat ćemo realizirati pet projekata s temom „Obrazovanje za pravično društvo- Budućnost počinje sa mnom“ u koje ćemo aktivno uključiti 100 učenika. Također, provodit ćemo i zajedničke radionice s nastavnicima i učenicima iz Švedske, a sve u cilju poboljšanja kvalitete odgojno- obrazovnog rada.

 

II. OSNOVE I ASPEKTI PROGRAMA RADA

 1. Opći podaci o školi 

OPĆI PODACI – Tablica 1.  
Naziv škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak  
Adresa: Ulica nova b.b.  
Osnivač: Općina Odžak  
Ravnatelj: Nada Bačić, nastavnica matematike Telefon: 031 761- 247  
Smjenovođa: Adnan Topalović- profesor tjelesne i zdravstvene kulture Telefon: 063 341- 363  
Tajnik: Ankica Filipović- pravnik upravnog prava Telefon: 031 761- 216  
Pedagog

Pedagog- psiholog

Marica Jelušić- prof. pedagogije

Anela Pobrić- dipl.pedagog- psiholog

Telefon: 063 451- 904

Telefon: 063 994 – 847

 
Računovođa: Diša Delić- ekonomist Telefon: 031 762- 058  
Fax: 031 761- 216  
E- mail os.vn-odzak@hotmail.com  
Web site www.osvno.com  
Broj učenika: M- 548 Ž- 517 UKUPNO- 1065  
Broj odjela: Čistih- 49 Kombiniranih- 13 UKUPNO- 62  
Razredna nastava- 39 Predmetna nastava- 23  
Ukupan broj djelatnika: 112  
Broj nastavnog osoblja: 89  
Broj nenastavnog osoblja 23  
 

 

 

 

 

 

Broj područnih odjela/ škola

Naziv područne škole Ime i prezime rukovoditelja
Područna škola Potočani Ivanka Dubravac
Područna škola Vrbovac Nina Hadžidedić
Područna škola Svilaj Ružica Lačić
Područna škola Gornja Dubica Marina Kovačević
Područna škola Prud Brankica Mašić
Područna škola Vojskova Ilija Jurić
Područna škola Novi Grad Mara Pudić
Područna škola Posavska Mahala Mirela Kurtić
Područna škola Novo Selo Tomo Kopić
Centralna škola- RN Škola u parku Emir Šaldić 

 

 1. Podaci o školskom upisnom području

Upisno područje Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak pokriva općinu Odžak.

Pored centralne škole u Odžaku na području općine djeluje i devet područnih škola: PŠ Potočani, PŠ Vrbovac, PŠ Svilaj, PŠ Novi Grad, PŠ Posvska Mahala, PŠ Novo Selo, PŠ Gornja Dubica, PŠ Prud i  PŠ Vojskova.

2.1. Prostorni uvjeti (unutarnji uvjeti rada školske zgrade)

UNUTARNJI UVJETI RADA ŠKOLE – Tablica 1.a

 

Redni broj Školska zgrada Učionice Sportska dvorana
1. PŠ Potočani 3
2. PŠ Vrbovac 2
3. PŠ Svilaj 8 Funkcionalna
4. PŠ Posavska Mahala 2
5. PŠ Novo Selo 4
6. PŠ Gornja Dubica 2
7. PŠ Prud 2
8. PŠ Vojskova 2
9. PŠ Novi Grad 8 Neobnovljena
10. Centralna škola razredna nastava 11
11. Centralna škola predmetna nastava 17 funkcionalna

  

2.2. Plan obnove i adaptacije

 U ovoj školskoj godini planiramo:

 • izmjena podova u sporstkoj dvorani – Centralna škola
 • zamjena podova u učionicama – Centralna škola
 • renoviranje krovišta – Centralna šola
 • obnova i adaptacija područnih škola Vojskova, Zorice i Prud
 • izgradnja dječjeg igrališta u PŠ Gornja Dubica
 • uvođenje centralnog grijanja u PŠ Gornja Dubica
 • dopuna knjižnog fonda u PŠ Posavska Mahala
 • nabavka sportske opreme i rekvizita
 • nabavka i instaliranje informatičke opreme
 • zamjena vanjske stolarije u PŠ Vrbovac

2.3. Školski okoliš

 • Planira se ograđivanje školskog dvorišta (Centralna škola)
 • Planira se ograđivanje školskog dvorišta (Područna škola G.Dubica)
 • Dodatno uređivanje i čišćenje školskog dvorišta

 1. Ostvarenje godišnjeg plana i programa rada u protekloj školskoj godini

 

PRIKAZ POSTIGNUĆA UČENIKA – Tablica 2.
RAZR. BROJ UČENIKA BROJ UČENIKA S POZITIVNIM OCJENAMA BROJ  UČENIKA S  NEGATIVNIM OCJENAMA BROJ NEOCIJENJENIH SREDNJA OCJENA
M Ž UK. ODLIČAN V.DOBAR DOBAR DOVOLJAN UKUPNO 1.pred. 2.pred 3.  i više pred. Ukupno br %
        br % br % br % br % br % b % b % b % b %
I. 69 50 119
II. 56 52 108 51 47,22 41 37,96 15 13,89 1 0,93 108 100,00 4,31
III. 62 54 116 46 39,66 38 32,76 26 22,41 6 5,17 116 100,00 4,12
IV. 69 62 131 60 45,80 40 30,53 23 17,56 8 6,11 131 100,00 4,14
V. 61 67 128 49 38,28 41 32,03 34 26,56 4 3,13 128 100,00 3,99
UK II.-V. 248 235 483 206 42,65 160 33,13 98 20,29 19 3,93 483 100,00                     4,14
VI. 62 67 129 51 39,53 29 22,48 38 29,46 9 6,98 127 98,45 0 0 0 0 2 1,55 2 1,55 0 0,00 3,89
VII. 75 78 153 47 30,72 38 24,84 49 32,03 18 11,76 152 99,35 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 0,65 3,73
VIII/9. 48 46 94 16 17,02 37 39,36 31 32,98 9 9,57 93 98,94 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 1 1,06 3,60
VIII. 76 86 162 35 21,60 53 32,72 53 32,72 21 12,96 162 100,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3,63
UK VI.- VIII. 261 277 538 149 27,70 157 29,18 171 31,78 57 10,59 534 99,26 0 0 0 0 2 0,37 2 0,37 2 0,37 3,71
UK. 509 512 1021 355 34,77 317 31,05 269 26,35 76 7,44 1017 99,61 0 0 0 0 2 0,20 2 0,20 2 0,20 3,93

 

 

PRIKAZ VLADANJA UČENIKA I PEDAGOŠKIH MJERA – Tablica 3.
RAZR. BR. UČENIKA UZORNO DOBRO LOŠE NEOC. Izrečene pedagoške mjere
M Ž UKUPNO Pohvala UV Opomena Ukor Strogi ukor Premještaj u dr.školu Ukupno
I. 69 50 119 119
II. 56 52 108 108 22 22
III. 62 54 116 116 17 17
IV. 69 62 131 131 22 22
V. 61 67 128 128 20 20
UKUP.       I.-V. 317 285 602 602 0 0 0 81 0 0 0 0 81
VI. 62 67 129 122 7 0 0 11 5 4 20
VII. 75 78 153 148 4 0 1 16 6 0 22
VIII./9 48 46 94 90 3 0 1 4 7 2 13
VIII. 76 86 162 158 4 0 0 9 0 2 11
UKUP. VI.-VIII. 261 277 538 518 18 0 2 40 18 8 0 0 66
UKUP. I.-VIII. 578 562 1140 1120 18 0 2 121 18 8 0 0 147

 

 

 1. Zadaci unapređenja odgojno – obrazovnog rada

Ove školske godine nastojat ćemo realizirati projekte:

 • „Obrazovanje za pravično društvo- Budućnost počinje sa mnom“ u organizaciji Centra za obrazovne inicijative;
 • „Atlas partnerskap“- „School 4 everyone“- u suradnji sa školom iz Varnama (Švedska).

Kao i prethodnih godina, tako i ćemo i ove izvršiti uvid u nastavu i ocjenjivanje učitelja/nastavnika.

Nastavit ćemo s korištenjem umnih mapa (razvijanje ključnih kompetencija kod učenika i priprema za cjeloživotno učenje), integriranjem ključnih kompetencija u nastavni proces, kao i korištenjem multimedijalnih sredstava i pomagala u nastavi (opremanje multimedijalnih učionica).

Inovacije ćemo uvesti i u plan i program rada razrednika. Razrednici će kroz takav plan moći kod učenika razvijati svijest o očuvanju okoliša, vođenju zdravog života, učiti vještine dobrog komuniciranja i profesionalno se orijentirati za buduće zanimanje. Također, realizirat će se i 17 tema iz programa CIVITAS- osnove demokracije, kao i teme za razvijenje svijesti o pravičnom društvu.

Očekuje se i nastavak suradnje sa školom iz Vernama (Švedska) i početak suradnje sa školom iz Celja (Slovenija).

 

III. UVJETI RADA

 1. Školski prostor i namještaj 

Rad u predmetnoj nastavi odvija se u kabinetima, a u razrednoj nastavi odvija se u učionicama.

Namještaj je prilagođen potrebama učenika.

Školsko dvorište je neograđeno, što nam predstavlja određene probleme. Postoji školski vrt koji je potrebno preurediti.

 

ŠKOLSKI PROSTOR – Tablica 4.
 

Redni broj

 

Prostor

 

Broj prostorija

 

Površina (m²)

NAPOMENA

(izraziti funkcionalnost)

I. ZATVORENI PROSTOR      
1 Učionice (klasične) 45 Funkcionalne
2 Učionice (specijalizirane)
3 Kabineti 17 Funkcionalni
4 Laboratoriji
5 Radionice
6 Dvorane za tjelesni odgoj 1 Funkcionalna
7 Knjižnica 1 Funkcionalna
8 Čitaonica
9 Ostali zatvoreni prostori 49 Funkcionalni
II. OTVORENI PROSTOR      
1 Športska igrališta 4 Funkcionalna
2 Dvorište 12 Funkcionalna
3 Školski vrt 1 Funkcionalno
4 Ostali otvoreni prostori
III. UKUPNO 130  

 

 1. Nastavno – didaktička sredstva i oprema 
NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA – Tablica 5.
Red. broj NAZIV Posjeduje Napomena
1 TV prijemnik 14 U lošem stanju
2 Grafoskop 24 U lošem stanju
3 DVD player
4 Kasetofon 4 U lošem stanju
5 Računala u nastavi- van kabineta informatike 30 U lošem stanju
6 Sintisajzer 10 U lošem stanju
7 Komplet –matematika 1 Nije potpun
8 Komplet- fizika 1 Nije potpun
9 Komplet- kemija 1 Nije potpun
10 Komplet- biologija 1 Nije potpun
11 Komplet- informatika 2  Potpun
12 Projekcijsko platno 11  
13 Video rekorder 14  
14 Video projektor 4  

 

  

OSTALA POMAGALA – Tablica 5a
Red. broj NAZIV Posjeduje Napomena
1 Računalo u stručnim službama 5 Funkcionalno
2 Kopirni aparat 14 Funkcionalan
3 Telefon 7 Funkcionalan
4 Fax 1 Funkcionalan
5 Muzičke linije   Funkcionalne

 

 

IV. SADRŽAJ I OPSEG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

 1.  Godišnji kalendar rada 
PREGLED RADNIH I NERADNIH DANA – Tablica 6.
Obrazovna razdoblja Mjesec BROJ Neradni dani i blagdani Proslave u školi
Radni dani Nastavni dani
 

I. polugodište

IX. 22 22 8
X. 23 23 8
XI. 19 19 11
XII. 17 16 14 1
UKUPNO 4 81 80 41 1
 

II. polugodište

I. 15 15 16
II. 20 20 8
III. 22 22 10
IV. 18 18 12
V. 20 19 11 1
VI. 4 4 26
UKUPNO 6 99 98 81 1
SVEUKUPNO 10 180 178 122 2

 

 Zimski odmor za učenike traje:            Od   24.12.2014.                Do   12.1.2015.

Proljetni odmor za učenike traje:        Od   2. 4. 2015.                  Do  8.4. 2015.

Ljetni odmor za učenike počinje:                  6.6. 2015. 

 

 1. Brojčano stanje razreda, odjela i učenika 
PREGLED CENTRALNE  ŠKOLE (Razredna nastava) – Tablica 7.  
RAZRED ODJELI SVEGA  
a b c d e f  
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž  
Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno  
I. 12 9 11 8 10 10 33 27  
21 19 20 60  
II. 13 10 13 10 12 10 12 10 50 40  
23 23 22 22 90  
III. 12 14 15 10 11 14 38 38  
26 25 25 76  
IV. 11 12 14 10 13 11 38 33  
23 24 24 71  
V. 12 10 9 9 10 9 10 10 41 38  
22 18 19 20 79  
Odjel s posebnim potrebama 2 1 2 1  
3 3  
DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE SVEGA 379
UKUPNO U RAZREDNOJ NASTAVI SVEGA 379
UKUPNO U RAZREDNOJ NASTAVI BEZ OPP M 200 Ž 176
376 

 

UKUPNO U PREDMETNOJ NASTAVI SVEGA 237 257
494
Razred

 

PREGLED CENTRALNE ŠKOLE (PREDMETNA NASTAVA)- Tablica 8.
ODJELI SVEGA
a b c d e f g h
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž   
Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno  
VI. 12 11 10 12 8 14 11 11 10 12 11 9 62 69  
23 22 22 22 22 20 131
VII. 8 10 10 11 9 13 8 12 11 10 10 10 56 66  
18 21 22 20 21 20 122
VIII. 10 11 9 12 10 12 11 10 9 9 11 11 13 11 73 76  
21 21 22 21 18 22 24 149
IX. 9 15 13 11 13 8 11 12 46 46  
24 24 21 23 92
PREGLED PODRUČNIH ŠKOLA – Tablica 9.
Red.

broj

Mjesto područne škole Brojno stanje učenika po razredima
I. II. III. IV. V. Svega
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno
1. Potočani 1 1 3 2 1 6 2 12 4
2 3 3 8 16
2. Vrbovac 1 3 3 3 2 2 2 1 2 1 10 10
4 6 4 3 3 20
3. Svilaj 6 2 3 3 6 2 3 20 5
8 3 3 6 5 25
4. Novi Grad 2 3 2 1 1 1 5 5
5 2 2 1 10
5. Posavska Mahala 3 3 6 7 2 1 2 6 13 17
6 13 3 8 30
6.  

Novo Selo

5 3 6 4 4 4 4 4 19 15
8 10 8 8 34
7. Gornja Dubica 3 3 1 2 2 4 3 1 9 10
6 3 6 4 19
8. Prud 5 3 1 4 6 2 12 9
8 5 8 21
9.  

Vojskova

1 1 2 4 4 3 2 9 8
1 3 8 5 17
UKUPNO U PODRUČNIM ŠKOLAMA SVEGA

 

109 83
192

 

  PODRUČNE ŠKOLE – Tablica 9a.
Razred   ČISTI ODJELI RAZREDNE NASTAVE
PŠ Novo Selo PŠ Prud PŠ Donji Svilaj PŠ Posavska Mahala Svega  
   
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž  
Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno Ukupno  
I. Ana Snježana Andačić Ružica Lačić  
5 3 6 2 11 5  
8 8 16  
II. Jelena Jović  

 

5 3  
5 3  
8 8  
III. Ana Šiljić Ružica Vilić    
  6 4     6 7 12 11  
10 13 23  
IV. Tomo Kopić    
4 4 4 4  
8 8  
V. Tomka Gudelj Mirela Dubrić    
4 4 2 6 6 10  
8 8 16  
DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE   SVEGA 71
UKUPNO U ČISTIM ODJELIMA   SVEGA 71

 

  

UKUPAN PREGLED BROJA UČENIKA U CENTRALNOJ I PODRUČNIM ŠKOLAMA – Tablica 9b1.
  I. razredi II. razredi III. razredi IV.razredi V.razredi Svega
Centralna škola M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
33 27 50 40 38 38 38 33 41 38 200 176
60 90 76 71 79 379
Područne škole M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
19 15 20 11 18 15 24 20 28 22 109 83
34 31 33 44 50 192
 

Ukupno

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
52 42 70 51 56 53 62 53 69 60 309 259
94 121 109 115 129 568

  

PODRUČNE ŠKOLE – Tablica 9b.
KOMBINIRANI ODJELI RAZREDNE NASTAVE
Red.

broj

Mjesto područne škole Razredi u kombinaciji Brojno stanje učenika po razredima Ime i prezime učitelja u odjelu
I. II. III. IV. V.

 

Svega  
1. Potočani II. i IV. 2 3 3 8 16 Ivanka Dubravac
I. i V. Marko Grgić
2. Vrbovac I. ,II. 4 6 4 3 3 20 Enes Malić
III., IV. i V. Nina Hadžidedić
3. Svilaj II. i  IV., 3 3 6 5 17 Anastazija Senković
III. i V. Janja Agatić
4. Novi Grad I., II.,IV. i V. 5 2 2 1 10 Mara Pudić
5. Posavska Mahala I. i IV 6 3 9 Selma Čeliković
6. Gornja Dubica II., III. 6 3 6 4 19 Janja Iličević
IV. i V. Marina Kovačević
7. Prud IV., V. 5 8 13 Brankica Mašić
8. Vojskova II. i V., 1 3 8 5 17 Ilija Jurić
I. i IV. Ana Džoić
  UKUPNO 18 23 10 36 34 121  

Rad u kombiniranim odjelima zahtijeva dodatno angažiranje učitelja i nastava se izvodi u otežanim uvjetima. Nažalost ne postoji druga mogućnost izvođenja nastave, te će se i u narednom periodu nastava obavljati na sličan način.

 

 

 1. Struktura učitelja, suradnika i rukovodnog osoblja 
PREGLED RUKOVODEĆEG I NASTAVNOG OSOBLJA- Tablica 10.
Red. broj  

Izvršitelji

Broj potrebnih izvršitelja Broj raspoloživih izvršitelja Broj Radno iskustvo
SSS VŠS VSS Pripravnik Do 10.g.
1. Učitelji razredne nastave 41 41 5 36 2 21
2. Učitelji predmetne nastave 42 42 1 8 33 3 25
3. Pedagog, psiholog; pedagog- psiholog, pedagog sa specijalizacijom za rehabilitaciju, logoped 4 4  

 

 

4

 

 

3
4. Ravnatelj/ica 1 1 1
5. Smjenovođa 1 1 1
6. Knjižničar/ka 1 1 1
UKUPNO 90 90 1 14 75 5 49

   

PODACI O UČITELJIMA RAZREDNE NASTAVE- Tablica 11.  
Red.br. Ime i prezime učitelja Godina rođenja Godine staža Zvanje- struka Školska sprema Razredno odjeljenje
1. Alma Mujagić 1974 12 prof.raz.nas. VSS 1.a
2. Adisa Sejdić 1981 5 prof.raz.nas. VSS 1.b
3. Tanja Ivić 1984 3 mr.prim.obr. VSS 1.c
4. Emira Serdar 1975 13 prof.raz.nas. VSS 2.a
5. Muniba Šaldić 1980 11 prof.raz.nas. VSS 2.b
6. Melisa Horosković 1985 5 prof.raz.nas. VSS 2.c
7. Selma Ahmetović 1988 2 prof.raz.nas. VSS 2.d
8. Marijana Filipović 1986 4 dipl.učitelj VSS 3.a
9. Senada Omičević 1985 4 prof..raz.nas VSS 3.b
10. Martina Filipović 1990 0 prof..raz.nas VSS 3.c
11. Samira Ćatić 1975 15 prof..raz.nas VSS 4.a
12. Emir Šaldić 1975 11 mr.prim.obr. VSS 4.b
13. Sabrina Ahmetović 1976 10 prof..raz.nas VSS 4.c
14. Armando Čavalić 1987 2 uč.raz.nas VSS 5.a
15. Selma Salkanović 1982 10 prof.raz.nas VSS 5.b
16 Nezafeta Jurišić 1963 21 prof.raz.nas VSS 5.c
17. Angijada Garić 1963 20 prof.raz.nas VSS 5.d
18. Jasna Šabanović 1952 30 uč.raz.nas VŠS Odjel s p.p
19. Mara Pudić 1963 23 prof.raz.nas VSS K-1.,2.,4. I 5.
20. Ružica Vilić 1989 0 mr.prim.obr. VSS 3.r
21. Mirela Dubrić 1986 6 prof.raz.nas VSS 5.r
22. Selma Čeliković 1989 1 uč.raz.nas VSS K- 1./4.
23. Tomo Kopić 1950 38 uč.raz.nas VŠS 4.r
24. Tomka Gudelj 1972 20 prof.raz.nas VSS 5.r
25. Ana Snježana Andačić 1968 17 uč.raz.nas VŠS 1.r
26. Ana Šiljić 1989 1 mr.prim.obr. VSS 3.r
27. Marina Kovačević 1985 4 dipl.učitelj VSS K-  4./5.
28. Janja Iličević 1973 14 prof.raz.nas VSS K- 2./3.
30. Brankica Mašić 1963 22 uč.raz.nas VŠS K- 4./5.
31. Jelena Jović 1986 3 mr.prim.obr. VSS 2.r
33. Ilija Jurić 1969 27 mr.prim.obr. VSS K- 2./5.
34. Ana Džoić 1985 5 dipl.učitelj VSS K- 1./4.
35. Marko Grgić 1986 1 prof.raz.nas. VSS K- 1./5.
36. Ivanka Dubravac 1965 16 prof.raz.nas VSS K- 2./4.
37. Nina Hadžidedić 1985 6 nast.raz.nas VŠS K- 3./4/5.
38. Enes Malić 1985 1 prof.raz.nas VSS K – 1./2.
39. Janja Agatić 1985 5 dipl.učitelj VSS K – 3./5.
40. Ružica Lačić 1983 5 dipl.učitelj VSS 1.r
41. Anastazija Senković 1990 1 mr.prim.obr. VSS K – 2./4.

 

PODACI O UČITELJIMA PREDMETNE NASTAVE – Tablica 11.a
Red.br Ime i prezime učitelja Godina rođenja Godine staža Zvanje/struka Školska sprema Predmet koji predaje
1. Luca Anđelić- Grgić 1964 18 prof. geografije VSS Zemljopis
2. Edin Mehić 1956 33 nastavnik P i Z VŠS Povijest
3. Nedžmija Bahić 1961 24 nastavnik H/B/SJ VŠS H/B/SJ
4. Goran Dujak 1980 9 dipl.ing.strojarstva VSS Informatika
5. Asmira Maglajčetović 1967 15 nastavnik H/B/SJ VŠS H/B/SJ
6. Muhamed Huseinbašić 1980 12 prof. GK VSS GK
7. Mirjana Sarvan 1961 17 prof. H/B/SJ VSS H/B/SJ
8. Tarik Jusufbašić 1982 5 profesor NJ.J VSS Njemački j.
9. Janja Radić 1986 3 mag.pov.i zemlj. VSS Pov. i zemlj.
10. Ivica Rošić 1961 20 nastavnik TK VŠS TK
11. Marko Mijatović 1958 31 prof. matematike VSS Matematika
12. Nedim Muftić 1965 9 nastavnik. fizike VSS Fizika
13. Adnan Topalović 1962 24 prof. TZK VSS TZK
14. Senija Mujanović 1982 7 prof. engleskog j. VSS Engleski j.
15. Sulejman Hadžidedić 1961 21 profesor H/B/SJ VSS H/B/SJ
16. Emir Čengić 1986 0 apsolvent SSS Matematika
17. Brankica Lešić 1979 9 prof.biologije VSS Biologija
18. Ankica Sitarević 1952 32 nastavnik NJ.J VŠS Njemački j.
19. Šimo Vidović 1958 25 nastavnik TZK VŠS TZK
20. Šefika Džananović 1967 15 prof. H/B/SJ VSS H/B/SJ
21. Žaklina Pirkl Ivanković 1987 5 prof. pov. i pedag. VSS Povijest
22. Senad Salkić 1987 3 prof.eng. jezika VSS Engleski j.
23. Aziz Dubrić 1956 23 prof. LK VSS LK
24. Ilija Gudelj 1956 20 dipl.teolog VSS Rkt vjeronauk
25. Samir Šaćirović 1972 14 vjeroučitelj VŠS Isl.vjeronauk
26. Ivan Šarčević 1985 0 dipl.teolog VSS Rkt.vjeronauk
27. Ivana Dujak 1985 4 prof.hrvatskog j. i knjižničarstva VSS H/B/SJ
28. Dino Pobrić 1985 4 prof.biologije VSS Biologija
29. Šefika Hodžić 1986 5 profesor E.J VSS Engleski jezik
30. Filip Josipović 1984 3 dipl.teolog VSS RKT vjeronauk
31. Nikola Galić 1989 0 magistar teologije VSS RKT vjeronauk
32. Sabaheta Brkić 1985 2 prof.eng.jezika VSS Engleski jezik
33. Bera Salihović 1988 2 prof.eng.jezika VSS Engleski jezik
34. Azra Dumonjić 1981 4 prof. njem. jez. VSS Njemački jezik
35. Adnan Ahmetović 1986 1 prof.povijesti VSS Povijest
36. Anida Ganić 1987 1 prof.zemljopisa VSS Zemljopis
37. Adnan Šaldić 1987 0 bachelor TZK VSS TZK
38. Emina Hadžiomerović 1982 2 prof. njem.jezika VSS Njemački j.
39. Zenaidin Bećirbašić 1969 18 nast. kemije i bio. VŠS Kemija
40. Dijana Karamehić 1986 2 prof.eng.jezika VSS Engleski j.
41. Igor Vidović 1983 0 bachelor inf. VŠS Inforrmatika
42. Anel Ahmetović 1989 0 prof. njem. jezika VSS Njemački j.

  

PODACI O RUKOVODEĆEM OSOBLJU I STRUČNIM SURADNICIMA – Tablica 11.b
Red.br. Ime i prezime God.

Rođenja

Godine staža Zvanje/struka Školska sprema Radno mjesto
1. Nada Bačić 1961 26 Nastavnik matematike i fizike VŠS Ravnatelj
2. Marica Jelušić 1962 26 Prof.pedagogije VSS Pedagog
3. Anela Pobrić 1985 5 dipl.pedagog-psiholog VSS Pedagog-psiholog
4. Aldijana Mešić 1983 3 dipl. defektolog-logoped VSS Defektolog- logoped
5. Agnieszka Chwalinska 1976 1 Pedagog sa specijalizacijom za rehabilitaciju VSS Specijalni pedagog

 

PODACI O VANJSKIM SURADNICIMA – 11.c
Red. broj Ime i prezime Radno mjesto koje obnaša
1. Jozo Pranjić Vozač djece s posebnim potrebama
2. Indira Kusur Vjeroučitelj
3. Mirko Živković Nastavnik matematike
4. Miroslav Dujaković Nastavnik matematike
5. Nenad Tojić Vjeroučitelj
6. Hazim Hadžidedić Nastavnik matematike

 

UČITELJI VJEŽBENICI – VOLONTERI – Tablica 12
Red. broj Vježbenik/ Volonter Struka Mentor Staž kandidata Vrijeme rada
Početak Završetak
1. Azra Čeliković bachelor geografije Janja Radić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
2. Anel Ismailović profesor biologije Dino Pobrić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
3. Alma Hodžić- Mehić bachelor biologije Brankica Lešić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
4. Alma Bahić bachelor bosanskog jezika i književnosti Ivana Dujak 27.8.2014. 23.6.2015. 8
5. Ismet Mehić prof. njemačkog jezika i književnosti Tarik Jusufbašić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
6. Janja Majstorović bachelor razr. nastave Mirela Dubrić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
7. Svjetlana Grgić bachelor razr. nastave Alma Mujagić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
8. Ervina Podgorić bachelor geografije Luca Anđelić- Grgić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
9. Sanja Antunović bachelor razr. nastave Emir Šaldić 27.8.2014. 23.6.2015. 8
10. Ana Terzić mr.prim.obr. Tanja Ivić 8.9.2014. 8.9.2015. 8
11. Marija Petrić mr.prim.obr. Sabrina Ahmetović 8.9.2014. 8.9.2015. 8
12. Anđela Agatić mr.prim.obr. Jelena Jović 8.9.2014. 8.9.2015. 8
13. Dino Mulalić bachelor TZK Šimo Vidović 8.9.2014. 8.9.2015. 8

 

NESTRUČNO ZASTUPLJENA NASTAVA – Tablica 13.
Red. broj Nastavnik Zvanje i sprema Predmeti koje predaje Broj sati Napomena
1. Goran Dujak dipl.ing.strojarstva informatika 40 sati tjedno Primljen u nedostatku kadra
2. Emir Čengić apsolvent matematika 40 sati tjedno Primljen u nedostatku kadra

 

 1. Struktura ostalog osoblja 
PREGLED ADMINISTRATIVNOG I POMOĆNOG OSOBLJA – Tablica 14.
Red. broj Izvršitelji Broj potrebnih izvršitelja Broj raspoloživih izvršitelja Kvalifikacijska struktura
VSS VŠS SSS VKV KV NKV
1. Tajnik 1 1 1
2. Račun.admin.

djelatnik

1 1 1
3. Školski majstor 3 3 2 1
4. Spremačica 16 16 6     10
UKUPNO 21 21 1 9 1 10

 

 1. Sati redovite nastave po predmetima 
  GODIŠNJI FOND SATI – Tablica 15.  
Red. broj Nastavni predmet I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. UKUP.
1. Hrvatski j. 1020 2625 1400 2100 2275 1050 1050 980 560 13060
2. Likovna kultura 680 525 280 420 455 210 210 245 140 3165
3. Glazbena kultura 680 525 280 420 455 210 210 245 140 3165
4. Engleski j. 1050 840 910 630 630 490 280 4830
5. Njemački j. 560 910 420 420 490 280 3080
6. Matematika 680 2100 1120 1680 1820 840 840 980 560 10620
7. Moja okolina 680 680
8. Priroda i društvo 1050 560 840 1365 3815
9. Priroda 420 420 840
10. Biologija 490 280 770
11. Kemija 490 280 770
12. Fizika 490 280 770
13. Povijest 420 420 490 280 1610
14. Geografija 420 420 490 280 1610
15. Tehnička kultura 210 210 245 140 805
17. Tjelesna i zdravstvena kultura 680 1575 840 1260 910 420 420 490 280 6875
18. Vjeronauk 680 1050 560 840 910 420 420 490 280 5650
19. Informatika 420 420 245 140 1225
 

UKUPNO

5100 10500 5600 8400 10010 6090 6090 7350 4200 63340
63340  

Planiranje i programiranje svih nastavnih sadržaja redovite nastave i pripremanje za izvedbu nastave bit će izvršeno sukladno odrednicama odgovarajućeg NPP-a.

 

 1. Ostali oblici neposrednog nastavnog rada 

6.1. Plan i program izvanučioničke nastave

Škola planira jednodnevne izlete za sve razredne odjele  koji će biti rekreativnog karaktera, a realizirati će se u proljeće u nenastavni dan.

Budući da je u centralnoj školi veliki broj učenika za njih je nemoguće odrediti zajedničko mjesto za izvođenje izleta, tako da ostaje da ta mjesta odrede razredna vijeća, a za učenike područnih škola potrebno je koristiti bližu okolinu.

Ekskurzije se planiraju sukladno NPP za upoznavanje prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti BiH i RH.

Učeničke ekskurzije bit će organizirane, odnosno izvođene tijekom mjeseca svibnja i kolovoza, a terenska nastava biti će izvođena tijekom mjeseca rujna, listopada, siječnja i ožujka prema sljedećem programu:

I. razred:  Nisu predviđene jednodnevne i višednevne ekskurzije, izvoditi će se terenska nastava na području užeg zavičaja (općina Odžak).

II. razred: U svibnju će se organizirati terenska nastava na relaciji  šireg zavičaja (do Orašja i Gradačca).

III. razred: U svibnju će se organizirati jednodnevna ekskurzija u Travnik ili Sarajevo.

IV. razred: U svibnju će se organizirati jednodnevna ekskurzija  u Travnik/ Sarajevo/Kraljeva Sutjeska.

V. razred: U svibnju se planira  jednodnevna ekskurzija u Sarajevo.

VI. razred:  Za svibanj se planira organizirati jednodnevna ekskurzija u Osijek.

VII.  razred:  Za svibanj se planira organiziranje jednodnevne ekskurzije u Varaždin.

VIII. razred:  Višednevna ekskurzija će se organizirati u mjesecu kolovozu u Drvenik.

IX razred: Planira se izvesti jednodnevna ekskurzija u Varaždin-Trakoščan.

Posjete institucijama u gradu, poduzećima i tvornicama bit će realizirani sukladno nastavnom sadržaju u pojedinim nastavnim predmetima.

Integriranu nastavu škola će ostvariti tijekom školske godine u svim razrednim odjelima s prigodnim temama.

 

6.2. Plan izborne nastave 

Tablica 16.
Naziv predmeta Razred Ime i prezime učitelja Fond sati
Tjedno Godišnje
Informatika

 

VI. Goran Dujak: 6.a 2 70
  Igor Vidović:6.b,c,d,e,f 10 700
VII. Goran Dujak: 7.a,b,c,d,e,f 12 840
VIII. Igor Vidović 14 490
IX. 8 280
 

 

 

 

 

Njemački jezik

 

 

 

V.

Azra Dumonjić- sve područne škole 18 1260
Anel Ahmetović –  CŠ Park 8 560
VI. Tarik Jusufbašić-  6.b,c 4 280
Ankica Sitarević- 6.d,e,f 6 420
Emina Hdžiomerović; 6.a 2 140
VII. Ankica Sitarević: 7.a,b,c 6 420
Tarik Jusufbašić: 7.d,e,f 6 420
 

VIII.

Ankica Sitarević: 8.d,e 4 140
Emina Hadžiomerović: 8.f,g 4 140
Tarik Jusufbašić: 8.a,b,c 6 420
IX.

 

Tarik Jusufbašić: 9.c,d 4 280
Emina Hadžiomerović: 9.a,b 4 280
 

 

 

 

Katolički vjeronauk

 

 

 

 

 

I.- VIII.

Filip Josipović: Centralna škola kod parka, PŠ Potočani i P. Mahala 22 1540
Ilija Gudelj: PŠ Svilaj, Novi Grad i Vrbovac 12 840
Nikola Galić: Centralna škola i PŠ Gornja Dubica, Vojskova  i Prud; 26 1820
Ivan Šarčević: Centralna škola, PŠ Novo Selo 22 1540
 

Islamska vjeronauka

 

I.- VIII.

Samir Šaćirović: Centralna škola PN i škola kod parka 26 1820
Indira Kusur: Centralna škola RN 26 1820
Pravoslavna vjeronauka I.- IX. Nenad Tojić: PŠ Novi Grad; Centralna škola 4 280

 

6.3. Rad po prilagođenom programu

Prošle godine su dati prijedlozi učenika za drugostupanjsko Povjerenstvo koje utvrđuje primjeren oblik obrazovanja. Povjerenstvo nije formirano, a samim tim taj projekt nije realiziran, te ćemo nastojati ove školske godine realizirati predviđeno.

Gotovo u svakom razrednom odjelu imamo učenika koji su integrirani u redovit razredni odjel, a koji s teškoćama prate nastavu. S njima nastavnici rade individualno i uključeni su u različite oblike dopunskih aktivnosti (dopunska nastava i drugi oblici programa individualnog nadoknađivanja zaostataka u učenju).

6.4. Dopunska nastava

Tablica 17.
Nastavni predmet Razred Fond sati Ime i prezime učitelja
Tjedno Godišnje
Hrvatski, bosanski i srpski jezik I.- V. 39 1365 Razredni učitelji
Matematika      I.- V. 39 1365 Razredni učitelji
Hrvatski, bosanski i srpski jezik VI.- IX. 23 805 Mirjana Sarvan, Nedžmija Bahić, Sulejman Hadžidedić, Asmira Maglajčetović, Šefika Džananović i Ivana Dujak
Matematika VI.-IX. 23 805 Mirko Živković, Emir Čengić ,Hazim Hadžidedić, Miroslav Dujaković i Marko Mijatović
Fizika VIII.- IX. 11 385 Nedim Muftić
Kemija VIII.- IX. 11 385 Zenaidin Bećirbašić
Povijest VI.- IX. 23 805 Edin Mehić,Žaklina Pirkl i Adnan Ahmetović
Biologija VI.- IX. 23 805 Brankica Lešić i Dino Pobrić
Zemljopis VI.- IX. 23 805 Luca A.- Grgić, Janja Radić i Anida Ganić
Engleski j. VI.- IX 23 805 Senija Mujanović, Bera Salihović i Šefika Hodžić
Njemački jezik  VI.- IX. 23 805 Ankica Sitarević, Emina Hadžiomerović i Tarik Jusufbašić

 
6.5. Dodatna nastava i rad s darovitima 

Tablica 18.
Nastavni predmet Razred Fond sati Ime i prezime učitelja
Tjedno Godišnje
Matematika VI.- VIII. 23 805 Emir Čengić, Mirko Živković, Hazim Hadžidedić, Miroslav Dujaković i Marko Mijatović
Fizika VIII.- IX. 11 385 Nedim Muftić
Kemija VIII.- IX. 13 385 Zenaidin Bećirbašić
Zemljopis VI.- IX. 24 840 Luca Anđelić- Grgić i Anida Ganić
Povijest VI.- IX. 24 840 Edin Mehić i Adnan Ahmetović
Njemački j. VI.- IX. 24 840 Tarik Jusufbašić i Ankica Sitarević
Engleski j. VI.- IX. 24 840 Dijana Karamehić, Bera Salihović, Senija Mujanović
Biologija VIII.- IX. 11 385 Dino Pobrić, Brankica Lešić

 

 • Plan slobodnih aktivnosti: sekcije 
PLAN SLOBODNIH AKTIVNOST :SEKCIJA- Tablica 19.  
Red. broj  

Naziv sekcije

Broj učenika God. fond sati Nositelj aktivnosti
A KULTURNO- UMJETNIČKE  
1. Literarna     Angijada Garić  (RN)  
2.

 

Dramsko- recitatorska

 

    Ankica Sitarević (nj.j.), Asmira Maglajčetović i Ivana Dujak (PN), Dijana Karamehić, Šefika Hodžić, Sabaheta Brkić i Senija Mujanović (engleski jezik); Nikola Galić (vjer. sadržaji)

Martina Filipović i Marijana Filipović  (RN); Azra Dumonjić (nj.j.)

 

3.

 

Novinarska

    Šefika Džananović, Mirjana Sarvan (PN); Ivan Šarčević i Ilija Gudelj (vjer.sadržaji)
Emir Šaldić (RN)
4. Mali pjevački zbor     Emira Serdar, Armando Čavalić, Melisa Horosković (RN)  
5. Zbor i orkestar     Muhamed Huseinbašić (PN)  
6. Ritmička/ plesna     Samira Ćatić i Selma Salkanović  (RN)
7. Folklorna     Nezafeta Jurišić i Adisa Sejdić (RN)
Janja Radić (PN)
8. Likovna     Alma Mujagić, Senada Omičević, Tanja Ivić (RN)
9. Kreativno i likovno uređenje škole     Aziz Dubrić (PN)
10. Lutkarska     Muniba Šaldić i Selma Ahmetović (RN)  
11. Glazbeno – scenska     Bera Salihović  
12. Kerativna sekcija     Žaklina Pirkl Ivanković i Anela Pobrić  
B ŠPORTSKE SEKCIJE  
1. Nogomet     Anel Ahmetović i Šimo Vidović (PN)
2. Odbojka djevojčice

Odbojka za dječake

    Adnan Topalović (PN)

Sulejman Hadžidedić (PN)

3. Košarka     Muhamed Huseinbašić i Adnan Šaldić (PN)  
4. Šah     Tarik Jusufbašić (PN)  
5. Stolni tenis     Adnan Topalović  (PN)
6. Atletika za dječake

Atletika za djevojčice

    Šimo Vidović (PN)

Adnan Topalović (PN)

C OSTALE SEKCIJE  
1. Foto     Samir Šaćirović (PN); Filip Josipović (RN)  
2. Prometna     Sabrina Ahmetović  
3. Ekološka     Brankica Lešić  i  Nedžmija Bahić (PN)
4. Civitas     Adnan Ahmetović i Anida Ganić (PN)
5. Logopedski tretman     Jasna Šabanović i Aldijana Alić  
6. Mladi geografi     Luca Anđelić – Grgić  
7. Mladi povjesničari     Edin Mehić  
8. Web stranica škole     Goran Dujak, Filip Josipović i Igor Vidović  
D. ZNANSTVENO- TEHNIČKE  
1. Informatička     Goran Dujak i Igor Vidović (PN)  
2. Mladi matematičari     Emir Čengić, Mirko Živković, Hazim Hadžidedić, Miroslav Dujaković i Marko Mijatović (PN)  
3. Mladi kemičari     Zenaidin Bećirbašić  
4. Mladi fizičari     Nedim Muftić  
5. Prva pomoć     Dino Pobrić  
6. Modelarska     Ivica Rošić  

Lipanj je predviđen za održavanje sjednica razrednih vijeća i Učiteljskog vijeća na kojima će se analizirati uspjeh učenika u učenju i vladanju. Također,  u lipnju planiramo poslove oko završetka nastavne godine (pisanje različitih izvješća, svjedodžbi, vođenje matične knjige, završavanje poslova oko vođenja razredne knjige i imenika učenika, itd.).
U siječnju planiramo sjednice stručnih aktiva na kojima će se analizirati postignuti rezultati iz nastavnih predmeta, kao i određivanje prioriteta u drugom obrazovnom razdoblju.
Obveze za siječanj, lipanj i kolovoz
  

U kolovozu se planiraju popravni ispiti kao i izvanredni razredni ispiti za odrasle, te održavanje pripremne sjednice Učiteljskog vijeća za narednu školsku godinu.

V. PLANIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

Odgojno- obrazovni rad u našoj školi odvija se u okviru redovne nastave, dopunske, dodatne, izborne i slobodnih aktivnosti, kulturne djelatnosti, suradnje sa sredinom i natjecanja.

 1.   Planiranje i programiranje nastave

Nastava se planira na osnovu utvrđenih ciljeva, zadataka, oblika i sadržaja, koji proizlaze iz Nastavnog plana i programa, te uputa i Pedagoških standarda. Plan i program izvođenja nastave bit će prilagođen uvjetima u kojim se škola nalazi.

 1. Rad Učiteljskog vijeća

Učiteljsko vijeće čine svi učitelji i stručni suradnici u školi. Učiteljsko vijeće radi u sjednicama koje saziva i kojima predsjedava ravnatelj. U pravilu ono zasjeda na početku školske godine, na kraju svakog polugodišta, na kraju školske godine, te po potrebi. Godišnjim programom za Učiteljsko vijeće utvrđuje se sadržaj rada, sadržaj analiza i procjena o uspješnosti nastave.

Također se utvrđuje vrijeme i način realizacije sadržaja, a to se može vidjeti iz Tablice 20.

PROGRAM RADA UČITELJSKOG VIJEĆA – Tablica 20.
Red.

broj

Sadržaj rada Vrijeme realizacije
1. Odlučuje o organiziranju odgojno- obrazovnog rada, nadzire provedbu NPP-a i priprema nacrt GPPR škole Rujan; tijekom cijele školske godine
2. Analizira uspjeh učenika, rad Razrednog vijeća, rad nastavnika i rad stručnih suradnika Tijekom cijele školske godine
3. Verificira zaključne ocjene i donosi konačne odluke Rujan
4. Analizira izvješća o stručnom nadzoru, te odlučuje o pedegoškim mjerama Rujan
5. Vrši podjelu po razrednim odjelima Rujan
6. Određuje različite oblike odgojno- obrazovnih aktivnosti Tijekom cijele školske godine
7. Imenuje članove povjerenstva za popravne ispite Na kraju školske godine
8. Rječava molbe, žalbe i zahtjeve roditelja Tijekom cijele šk. godine
9. Organizira stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika Tijekom cijele školske godine
10. Određuje koji se udžbenici mogu upotrebljavati Tijekom cijele školske godine
11. Ostali poslovi utvrđeni Statutom, Zakonom i podzakonskim aktima Tijekom cijele školske godine

 

 1. Rad odjeljenskih – razrednih vijeća

Razredno vijeće čine svi učitelji koji izvode nastavu u dotičnom razrednom odjelu. Stručni voditelj odjeljenskog vijeća je razrednik koji vodi odjel. Sadržaj rada odjeljenskih vijeća mora biti u funkciji poboljšanja uspjeha. Sjednice odjeljenskih vijeća održavaju se najmanje  5 puta godišnje.

Razredno vijeće čine svi učitelji koji izvode nastavu u određenim razredima, a njegovim radom rukovodi kolegij razrednika. Sjednice se održavaju najmanje dva puta godišnje, a u suradnji s ravnateljem i pedagogom, kao i prema potrebi može i više puta godišnje. Sadržaji sjednica moraju biti vezani za prevenciju neuspjeha i postizanje što boljih rezultata u školi. 

PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA – Tablica 21.
Red.

broj

Sadržaj rada Vrijeme realizacije
1. Skrbi o ostvarivanju NPP-a Na kraju obrazovnog razdoblja
2. Utvrđuje uspjeh učenika od VI- IX. razreda Prosinac, lipanj
3. Daje mišljenje o ponavljanju razreda za učenike od VI- IX razreda Lipanj
4. Predlaže pedagoške mjere za učenike Tijekom cijele školske godine
5. Skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela Tijekom cijele školske godine
6. Utvrđuje raspored školskih pismenih zadaća Tijekom cijele školske godine
7. Surađuje s roditeljima/ skrbnicima učenika Tijekom cijele školske godine
8. Predlaže izlete razrednog odjela  
9. Ostali poslovi utvrđeni Statutom, Zakonom i podzakonskim aktima Tijekom cijele školske godine

 

 1. Planiranje rada odjeljenskih zajednica

Odjeljenske zajednice će u suradnji s odjeljenskim razrednicima i prema ukazanim potrebama, tijekom školske godine, realizirati predviđene sadržaje.

 1. Rad stručnih aktiva

Aktivi svih razreda sastaju se jedan puta tjedno. Oni usklađuju ostvarivanje izvedbenog plana i programa u nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima. Sudjeluju u

ustrojavanju i provedbi učeničkih natjecanja, smotri i priredbi u školi i izvan nje. Dogovaraju se o tjednom i mjesečnom planiranju nastave , kao i izvođenju terenske nastave i jednodnevnih ekskurzija učenika.

 1. Rad razrednika 
PLAN RADA RAZREDNIKA – Tablica 22.
Red. broj Sadržaj Vrijeme realizacije
1. Rad s cijelim odjelom Tijekom cijele školske godine
2. Formiranje razrednih odjela Rujan
3. Ispitivanje socijalnih odnosa učenika u odjelu Studeni
4. Praćenje napredovanja učenika u razrednoj nastavi i drugim oblicima odgojno- obrazovnog rada Tijekom cijele školske godine
5. Razvijanje međusobne suradnje, homogenosti i solidarnosti u razrednom odjelu Tijekom cijele školske godine
6. Briga za zdravstveno- socijalnu i ekološku  zaštitu učenika Tijekom cijele školske godine
7. Učešće u društveno- kulturnoj i javnoj djelatnosti škole Prilikom prigodnih blagdana
8. Profesionalno informiranje i orijentiranje Svibanj
9. Rad s pojedinim učenicima Tijekom cijele školske godine
10. Savjetodavni rad s prognanim i izbjeglim učenicima Tijekom cijele školske godine
11. Rad s učenicima koji imaju teškoće u savladavanju odgojno- obrazovnog sadržaja Tijekom cijele školske godine
12. Preliminarna identifikacija potencijalno nadarenih Ožujak
13. Rad s učenicima koji manifestiraju društveno neprihvatljive oblike ponašanja Tijekom cijele školske godine
14. Realizacija programa CIVITAS Drugo polugodište
15. Redoviti roditeljski sastanci Tijekom cijele školske godine
16. Informacije o uspjehu Tjedno tijekom školske godine
17. Analiza uspjeha učenika na kraju obrazovnih razdoblja Tijekom cijele školske godine

 

7. Planiranje stručnog usavršavanja

Stalno stručno usavršavanje planirano je na temelju sačinjenih programa, što će se vidjeti iz Tablice 23.,23.a,23.b, 23.c, 23.d.

7.1. Plan stalnog stručnog usavršavanja na sjednicama Učiteljskog vijeća

Tablica 23.
Red. broj Ime i prezime Tema Način realizacije Vrijeme
1. Anida Ganić Kako zaštititi dijete od nasilja na internetu Predavanje Prosinac
2. Janja Iličević Metode koje djeluju na dijete bez vikanja i udaranja Predavanje Svibanj

7.2. Plan stalnog stručnog usavršavanja na sjednicama stručnih aktiva RN

Tablica 23.a
Red. broj Ime i prezime Sadržaj Način realizacije Vrijeme
1. Marina Kovačević Glazbena kultura Radionica Prosinac
2. Agnieszka Chwalinska Inkluzivna radionica Radionica Veljača
3. Ilija Jurić Matematika Radionica Travanj

7.3. Plan stalnog stručnog usavršavanja na sjednicama stručnih aktiva PN

Tablica 23.b
Red. broj Ime i prezime Sadržaj Način realizacije Vrijeme
1. Sulejman Hadžidedić Hrvatski  jezik Radionica Studeni
2. Senija Mujanović Sat razrednika- Društvena pravda Radionica Veljača
3. Tarik Jusufbašić Sat razrednika Radionica Travanj

7.4. Plan stručnog usavršavanja roditelja

Tablica 23.c
Red. broj Ime i prezime Sadržaj Način realizacije Vrijeme
1. Tomka Gudelj Problemi u ponašanju Radionica Prosinac

 7.5. Održavanje oglednih sati

Tablica 23.c
Red. broj Ime i prezime Sadržaj Način realizacije Vrijeme
1. Ivana Dujak H/B/S jezik ogledni sat studeni
2. Zenaidin Bećirbašić Kemija ogledni sat ožujak
3. Marijana Filipović razredna nastava ogledni sat veljača

 

 1. Rad ravnatelja, voditelja smjene, pedagoške službe, knjižničara i tajnika 

a) Ravnatelj kao poslovni organ i pedagoški rukovoditelj izvršava odluke školskog odbora i stručnih tijela u skladu sa zakonom i općim aktima s pedagoškog i menadžmentskog aspekta, te zastupa školu prema vanjskim faktorima. Ravnatelj uz poslove za koje je ovlašten zakonom i provedbenim Propisima, obavlja i sljedeće poslove:

 • organizira rad i vodi poslovanje Škole,
 • zastupa školu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun škole,
 • predlaže Godišnji program rada škole i podnosi izvješće o realizaciji godišnjeg programa rada škole,
 • podnosi prijedlog za zasnivanje i prestanak djelatnog odnosa,
 • vrši raspoređivanje djelatnika škole na određene poslove i zadatke,
 • predlaže opće akte,
 • donosi plan radnih mjesta,
 • sudjeluje u radu Školskog odbora bez prava odlučivanja,
 • izvršava odluke i zaključke: Ministarstva, osnivača, Školskog odbora i Učiteljskog vijeća,
 • sklapa i otkazuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne i pokretne imovine te investicijskim radovima, sam ili prema prethodnoj odluci Školskog odbora i uz suglasnost Ministarstva,
 • upućuje djelatnike na redovite i izvanredne liječničke preglede, odnosno ocjenu radne sposobnosti
 • izvješćuje kolegijalna tijela o nalazima i odlukama upravnog i stručnog nadzora,
 • sudjeluje u programiranju nastave,
 • saziva sjednice Učiteljskog vijeća i predsjedava im,
 • odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada djelatnika škole,
 • potpisuje svjedodžbe, javne isprave i akte Škole,
 • obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Škole, te poslove za koje zakonom, provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela škole.

b) Voditelj smjene u okviru radnog tjedna obavlja sljedeće poslove:

 • izvodi nastavu
 • sudjeluje u koncipiranju i izradi prijedloga Programa rada škole i ustrojstva odgojno- obrazovnog rada u smjeni,
 • organizira nastavni proces u smjeni u skladu s nastavnim planom i programom i odlukama Učiteljskog vijeća.,
 • pronalazi zamjene za odsutne učitelje i vrši dnevne izmjene u rasporedu sati,
 • organizira izvannastavni rad u smjeni: dežurstva, sekcije učenika,
 • prati realizaciju Godišnjeg plana i programa rada škole i pruža pomoć u realizaciji,
 • prati izvedbu cjelokupnog odgojno- obrazovnog rada u smjeni,
 • vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o radu škole i realizaciji programa u smjeni za koju je zadužen,
 • obavlja studijsko- analitičke poslove i predlaže mjere za unaprjeđenje odgojno- obrazovnog rada u smjeni,
 • organizira, prati i usmjerava rad pomoćno- tehničkog osoblja,
 • daje prijedloge za nabavku nastavnih sredstava, opreme, nastavnog materijala i sredstava za održavanje higijene za smjenu,
 • sudjeluje u Programima stručnog usavršavanja, surađuje s roditeljima i uposlenima,
 • radi u stručnim organima,
 • sudjeluje u pripremama za početak i završetak školske godine,
 • radi na pedagoškoj dokumentaciji i drugim stručnim poslovima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

 

c) Pedagog, pedagog- psiholog u okviru radnog tjedna obavlja sljedeće poslove i radne zadatke:

 • koncepcijsko- programski zadaci,
 • programiranje, ostvarivanje i analiza odgojno – obrazovnog rada,
 • vođenje pedagoške dokumentacije,
 • stručni rad s učiteljima i stručnim tijelima škole,
 • rad s učenicima i učeničkim organizacijama,
 • unapređenje nastave i inovacije,
 • surađuje s institucijama i roditeljima,
 • ispituje zrelost djece za upis u školu,
 • vodi profesionalnu orijentaciju učenika,
 • realizira istraživanja u praksi školskog pedagoga- psihologa,
 • vodi personalni dosje učenika, pedagoški karton i sl.
 • sudjeluje u obavljanju pedagoško- psihološke prakse studenata nastavničkih fakulteta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

 

d) Knjižničar u okviru radnog tjedna knjižničar obavlja sljedeće zadatke:

 • poslovi planiranja: sudjelovanje u programiranju rada škole, suradnja s učiteljima u neposrednom planiranju, poslovi obnove i nabave novih knjiga, dopuna knjižnog fonda,
 • permanentno radi na praćenju realizacije programskih zadaća škole sa stajališta funkcije i uloge školske knjižnice u realizaciji nastavnih i izvannastavnih sadržaja.,
 • radi na pravovremenom informiranju učitelja, stručnih suradnika o novinama u stručnoj literaturi i periodici,
 • radi sa učenicima na popularizaciji knjige, davanje uputa za korištenje i metodičkih napomena za brzo i učinkovito stjecanje potrebnih informacija,
 • kontinuirano stručno evidentira i klasificira knjige, stručne knjige i periodiku, dječji tisak i tisak za mlade, časopise i dr.
 • vodi poslove izdavanja i preuzimanja knjiga,
 • redovito informira učenike i nastavnike o novim naslovima
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

e) Tajnik škole obavlja sljedeće poslove i radne zadatke:

 

 • sudjelovanje u koncipiranju i izradi programa rada, izvješća, informacija, analiza, statističkih podataka škole i njihovo uvođenje u informatički sustav škole,
 • suradnja sa ravnateljem, voditeljem smjene, učiteljima, učenicima, roditeljima, učeničkim organizacijama, mjesnom zajednicom, prosvjetnom inspekcijom, i dr. tijelima,
 • praćenje i realizacija programa rada,
 • praćenje propisa iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja i drugih zakonskih propisa radi primjene i usklađivanja normativnih akata škole,
 • angažman u pripremi i održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,
 • poslovi ažuriranja i čuvanja arhive i ostale dokumentacije škole,
 • prijava i odjava uposlenika i evidencija o odsustvu s posla,
 • briga o dokumentaciji i evidenciji učenika koji se koriste prijevozom,
 • upis učenika u prvi razred, prevodnice, prijava kandidata za polaganje ispita za stjecanje osnovnog obrazovanja,
 • izdavanje potvrda, učeničkih knjižica, svjedodžbe i sl.
 • poslovi organizacije zdravstvene zaštite i osiguranja učenika i uposlenika u školi,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

f) Računovođa škole u okviru radnog tjedna obavlja sljedeće radne zadatke:

 • prati provođenje zakona o financijskom poslovanje, računovodstvu, knjigovodstvu i dr.
 • vodi dokumentaciju i evidenciju utemeljenu na potpunom i trajnom prikupljanju podataka o svim nastalim stanjima koja prikazuju sliku cjelokupnog poslovanja škole,
 • pravodobno i na propisan način sastavlja dokumenta kojim se vjerodostojno i količinski iskazuje cjelokupno poslovanje škole u skladu sa propisima,
 • dostavlja odgovarajuće podatke mjerodavnim tijelima i evidencije vezane za obračun plaća i osobnih primanja uposlenika i obračun doprinosa po tim osnovama,
 • obavlja i druge računovodstveno- financijske poslove, isplatu plaća i drugih naknada,
 • priprema materijale i izvješća za mjerodavna tijela koji se odnose na računovodstveno- financijske poslove,
 • vodi evidenciju o blagajničkom poslovanju,
 • vodi evidenciju i dokumentaciju,
 • izrađuje prijedloge financijskih planova i drugih financijskih akata,
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

 

 1. Planiranje smjena, rasporeda radnog vremena za cjelokupno osoblje i dežurstva

 U centralnoj školi nastava se izvodi u dvije smjene.

Prva smjena u razrednoj nastavi počinje u 8.00, a druga u 12.30 sati.

Prva smjena u predmetnoj nastavi počinje u 7.30, a druga u 13.30 sati.

U područnim školama nastava se izvodi u jednoj smjeni.

Dežurstvo se planira prema vlastitim uvjetima za nastavnike, učitelje i učenike.

 

 1. Planiranje školskih natjecanja 
PODRUČJA NATJECANJA VRIJEME IZVOĐENJA

 

H/B/S jezik Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Engleski Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Njemački jezik Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Povijest Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Matematika (od III.- VIII.r) Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Promet Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Odbojka Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Nogomet Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Stolni tenis Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Šah Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Biologija Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Geografija Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.
Kemija Tijekom II. obrazovnog razdoblja školske 2014./2015.

 

 

VI. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA 

PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA – Tablica 24.
Red. broj Sadržaj Vrijeme
1. Donosi pravila rada Vijeća učenika, bira predsjednika, zamjenika i članove povjherenstva  

Rujan

2. Razmatra stanje i probleme rada i života učenika u školi
3. Daje prijedloge za nagrađivanje, pohvaljivanje i sankcioniranje učenika Tijekom cijele školske godine
4. Održavanje čistoće školskog okoliša
5. Upoznaje se s Kućnim redom škole  

Listopad

6. INA- izvanškolske aktivnosti učenika
7. Društvena i kulturna djelatnost škole (športske manifestacije, izložbe, priredbe) Prosinac  Svibanj
8. Informira Školski odbor o svojim stajalištima Veljača
9. Pokreće pitanja koja se odnose na standard učenika u školi

 Nastavnici voditelji Vijeća učenika su:

 1. Samir Šaćirović, predmetna nastava
 2. Senad Salkić, razredna nastava.

 

VII. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA 

PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA – Tablica 25.
Red. broj Sadržaj Vrijeme
1. Izbor predsjednika Vijeća roditelja  

Rujan

2. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole
3. Opskrba učenika udžbenicima i školskim priborom
4. Aktivno sudjelovanje (volontiranje)roditelja u nastavnom procesu i INA Listopad
5. Radionice za roditelje u organizaciji razrednika Ožujak
6. Pomoć u planiranju i izvedbi ekskurzija Travanj
7. Različite aktivnosti vezane za pomoć bolesnim učenicima Tijekom cijele školske godine

  

VIII. ASPEKT «KULTURA ZAŠTITE» 

U našoj školi, u sklopu izvannastavnih aktivnosti postoji razvijen program prometne sekcije «Sigurno u prometu» i program sekcije „Prva pomoć“ te učenici naše škole imaju već zapažene rezultate na natjecanjima različitih razina.

U svezi zaštite od zagađivanja životnog prostora naša škola također djeluje kroz ekološku sekciju, kao i kroz učestvovanje u akciji očistimo zemlju za jedan dan- Let's do it.

Tijekom ove školske godine planiramo unaprijediti spoznaje o zaštiti od elementarnih nepogoda kroz određena predavanja u suglasnosti s Ministarstvom.

 

IX. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU 

 1. Suradnja s lokalnom zajednicom

Naša škola već niz godina ima suradnju sa Centrom za kulturu, Odžak gdje se održavaju različite kulturne manifestacije i priredbe tijekom školske godine, a prema ukazanim potrebama.

Kroz različita oglašavanja i obavijesti naša škola ima značajnu suradnju i sa Radio Postajom, Odžak, kao i sa Radio Preporodom, – našim lokalnim radio stanicama.

Učenici naše škole kao i nastavno osoblje surađuju sa Gradskom knjižnicom u nedostatku literature u našoj školskoj knjižnici.

Općina kao osnivač ima značajnu ulogu u radu škole kroz osiguranje besplatnog prijevoza za naše učenike.

Za potrebe zdravstvene zaštite učenika i djelatnika škola surađuje s Domom zdravlja Odžak, a u samoj zgradi škole ordinira stomatolog za potrebe učenika.

Suradnja sa J. P. Komunalac je ustaljena već niz godina.

Posebno dobru suradnju škola ostvaruje s Centrom za socijalni rad i Kućom nade Odžak.

  

 1. Javne manifestacije
PLAN JAVNIH MANIFESTACIJA – Tablica 26.
Manifestacije Mjesec Mjesto
Ekološki dan (akcija Let's do it) Rujan Područje Općine Odžak
Svjetski dan učitelja i ispraćaj kolega u mirovinu Listopad Hotel Euro
Manifestacija Dani kruha Listopad Trg
Festival «Prvi pljesak» Studeni Športska dvorana Srednje škole Pere Zečevića Odžak
Bajram listopad Trg
Proslava blagdana sv. Nikola Prosinac Škola
Proslava Božića, novogodišnji blagdani Prosinac Škola
Dan općine- karneval Veljača Trg
Majci s ljubavlju – prodajna izložba učeničkih radova povodom Dana žena Ožujak Trg, škola
Obilježavanje Uskrsa Travanj Škola
Dan planeta Zemlje Travanj Trg
Proslava Dana škole Svibanj Škola i Centar za kulturu
Svečano obilježavanje završetka osnovnoškolskog obrazovanja za VIII. razrede Lipanj Mjesto obilježavanja po odabiru razrednika

 

X. AKTIVNOSTI NA PREVENCIJI MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE 

Uprava škole planira određena predavanja na temu maloljetničke delikvencije, štetnosti korištenja droge i sprečavanja nasilja u suradnji sa kompetentnim djelatnicima Doma zdravlja , Centra za socijalni rad  i  Policijske postaje Odžak.

Termini održavanja gore navedenih predavanja bit će precizirani u narednom periodu.

 

 

Škola: OŠ Vladimira Nazora Odžak

Broj:  02-380/14

Datum: 1.10.2014. godine

 

 

Predsjednik Povjerenstva            

_________________________________

Žaklina Pirkl Ivanković, prof. povijesti