Dopis Osnovne škole “Umihana Čuvidina”

JU OŠ „ Umihana Čuvidina“

Sarajevo

Smaila Šikala 1

 

Projekat za izbor najdemokratičnije škole u Bosni i Hercegovini

 

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je učestvovati u ovakvom projektu. Smatramo da naša škola ispunjava sve potrebne uvjete, koje jedna demokratična škola treba imati.

Demokratičnost izražavamo putem planiranja i programiranja, procesa poučavanja i učenja, školskih dokumenata i akata, klime u razredu i školi, monitoringom i evaluacijom, menadžmentom škole, kompetencijom i motivacijom učenika, raspoloživim resursima, saradnjom sa roditeljima i lokalnom zajednicom, te suradnjom sa stručnim organizacijama i istraživačkim institucijama.

Uvažavamo multietičnost, a posebno zadovoljstvo  nam predstavlja zastupljenost nastavnog predmeta Katolički vjeronauk.

Izražavamo poštovanje prema nacionalnim manjinama, što dokazuje realizovani projekat na tu temu.

Posebnu pažnju obraćamo na djecu sa poteškoćama u razvoju, tako da se u našoj školi nastavni proces izvodi i po prilagođenom nastavnom planu i programu za navedenu djecu.

U želji da ojačamo demokratičnost, surađujemo sa stručnim organizacijama i istraživačkim institucijama, kao što su Porodično savjetovalište, fakulteti, nevladine organizacije…

Ponosni smo na mnoge rezultate u takmičenjima, a posebno na one sa međunarodnog nivoa.

Učenike učimo demokratiji i putem nastavnih predmeta kaošto su Građansko obrazovanje, Historija religija, Društvo, kultura i religija…

Sve naše rezultate i dokaze o demokratičnosti, možete pratiti na našoj web stranici http://www.osuc.edu.ba/

Srdačan pozdrav!

 

Tim OŠ „Umihana Čuvidina“