Projekat izbora najdemokratičnije škole u BiH

Početkom drugog polugodišta šk.2014/15. godine naša škola se prijavila za učešće u projektu „Izbor najdemokratičnije škole“ u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS. Na dvodnevnom treningu za realizaciju ovog projekta (18. i 19. februara 2015.) učestvovali su Dragiša Đuranović, predsjednik Savjeta učenika, Marina Đuranović, prof. srpskog jezika i Slađana Stevanović, psiholog škole.
Na treningu su predstavljeni osnovni principi Obrazovanja za ljudska prava, zatim su skicirani akcioni planovi za veće učešće demokratije u svakodnevnom životu škole, a na kraju su svi prisutni informisani o načinu vrednovanja demokratičnosti u školi.
Trenutno je u toku više aktivnosti na planu realizacije ovog projekta: informisanje Nastavničkog vijeća, Školskog odbora, Savjeta roditelja i Savjeta učenika škole, kao i formiranje školskog tima koji će biti zadužen za realizaciju pojedinih faza projekta.