Transparentnost informacija

Informacije u našoj školi prenose se prema utvrđenim načinima komunikacije koja je dijelom utvrđena Zakonom o odgoju i obrazovanju ali i Pravilima o kućnom redu „Druge osnovne škole“. Sve informacije su dostupne, pristupačne i jasne onima kome su adresirane. za školu je specifično što se komunikacija se odvija na više relacija učenik – učenik, nastavnik/razrednik – učenik, roditelj – nastavnik/razrednik, učenik – pedagog, roditelj – pedagog, učenik – direktor, roditelj – direktor, učenik – skretar ili roditelj – sekretar. Bez obzira ko je inicijator komunikacije, razmjena informacija je nepohodna, ali i davanje povratnih informacija. Počevši od uvažavanja javnosti ocjenjivanja, kao i kontinuiteta ocjenjivanja učenika do davanja svih drugih bitinih informacija učeniku i njegovom roditelju. Zbog toga se u našoj školi osim redovnih roditeljskih sastanaka i informativnih razgovora s razrednicima, odvijaju prema rasporedu informativni razgovori i s nastavnicima. Raspored je istaknut na vratima škole i potvrđujemo ga datom fotografijom.

Transparentnost informacija1

Osim toga, poštuje se sloboda udruživanja učenika u učeničku organizaciju – Vijeće učenika, preko kojeg svako odjeljenje bira svog predstavnika, koji  aktivno učestvuje u radu Vijeća i zatim je dužan prenijeti informacije u svoje odjeljenje ali i iz odjeljenja u ovo Vijeće. Osim učenika i roditelji imaju pravo na slobodu udruživanja u organizaciju Vijeća roditelja. Vijeće roditelja čine predstavnici svakog odjeljenja i koji iznose  i prenositi informacije (stavove, mišljenja) odjeljenja koje predstavljanju ali i daju povratne informacije (inicijative, odluke isl.)  u svoja odjeljenja sa sjednica Vijeća roditelja. Na taj način protok informacija je zagarantovan. Nastavnici takođe imaju slobodu iznošenja svojih prijedloga i ideja kako na stručnim aktivima tako i putem Stručnih organa škole: Odjeljenskih i Nastavničkih vijeća. Određene informacije koje su adresirane učenicima i njihovim roditeljima oni prenose u zadatom roku i na način kao je ot utvrđeno Pravilima škole. Sa svih sjednica Vijeća učenika, Vijeća roditelja i Odjeljenjskih i Nastavničkih vijeća postoje zapisnici koji potvrđuju donesene odluke ali i načine njihovog prenosa onima na koje se to odnosi, te i Organu upravljanja školom – Školskom odboru.

Slijedi nekoliko slika sa navedenih sjednica.

Transparentnost informacija2 Transparentnost informacija3

Pozivi za Vijeće roditelje se šalju po učenicima čiji su roditelji predstavnici, a poziv za Vijeće učenika preko školskog razglasa.

Putem školskog razglasa učenici se obavještavaju o značajnim historijskim događajima ali i  obilježavanju drugih važnih datuma iz različitih područja čovjekove djelatnosti. Takođe razlgas nam služi za različita obavještenja učenicima, evo nekih primjera tih obavještenja.


OBAVIJEST

              Dana 27.03.2015.godine održano je općinsko takmičenje iz geografije.Ekipu učenika IX razreda činili su:Irma Hasković, Ajna Palo  i Haris Brulić. Ekipno škola je zauzela III mjesto. Plasman na kantonalnom takmičenju ostvarili su: Irma Hasković i Haris Brulić, koji će se  održati 1. aprila 2015. godine. Ekipu je pripremao nastavnikFahrudin Bičo.

            28.03.2015. godine održano je općinsko takmičenje iz Informatike. Našu školu je predstavljala ekipa učenika IX razreda: Elma Leka, Iris Granilo i Abdussamed Spahović. Ekipa je osvojila II mjesto. Dalji plasman će nam biti naknadno poznat. Ekipu je  pripremao nastavnik Nedžad Botulja.

28.03.2015. godine održano je općinsko takmičenje iz Prve  pomoći. Naša škola je osvojila  VIII  mjesto. Ekipu je pripremala nastavnica Zinaida Ćišo.

Uprava škole upućuje Iskrene čestitke učenicima i njihovim nastavnicima na dosadašnjem plasmanu i želi mnogo sreće i uspjeha na predstojećim takmičenjima.

 

                                                                                         Uprava škole


OBAVIJEST

            Odabir tačaka za priredbu u povodu obilježavanja Dana škole će biti obavljen u fiskulturnoj sali škole u ponedjeljak, 25.5.2015. godine sa početkom u 12,00 sati.

Odabiru  tačaka će prisustvovati članovi Tima  za organizaciju kulturne i javne djelatnosti škole.

           Generalne probe za priredbe u povodu Dana škole će biti održane:

u utorak, 26.5.2015. godine sa početkom u 11,30 sati, za učenike koji će nastupati u četvrtak, 28.5.2015. godine;

u srijedu, 27.5.2015. godine sa početkom u  11,30 sati, za učenike koji će nastupati u petak, 29.5.2015. godine.

 

Hrasnica, 21.5.2015.godine

Uprava škole


Važnu ulogu u dostupnosti informacija svima koji se zanimaju za život i rad „Druge osnovne škole“ je naša web stranica – www. drugaosnovna.ba koja se redovno ažurira i na kojoj su istaknute sve bitne informacije o našoj školi i događanja u njoj.

U našoj školi oglašavanja se vrše i preko zidnih oglasa i panoa. O tome vodi računa i novinarska sekcija škole. O posljednjim aktuelnostima svjedoči i nekoliko fotografija, kao što su: doživljaji iz Škole u prirodi, najava ljeta i raspusta, eksterna matura i pozivi na upis u sportske klubove, kursve i sl.

Transparentnost informacija4

Pored ovoga dosta važnih infomracija oglašavaju se i na vratima škole kao što je spisak udžbenka za novu školsku godinu, termini za podjelu knjižica, istrurktivna nastava i sl. Načini Oglašavanje različtih spiskova za eksternu maturu je  bilo aktuelno protekle sedmice i evo nekolilo slika o tom veoma važnom događaju za naše maturante.

Transparentnost informacija6 Transparentnost informacija5

Tim za demokratiju

Ogledni čas

Dana 18. 05. 2015. održan je ogledni čas u multimedijalnoj sali Druge osnovne škole. Ovaj  vrlo poseban čas izveden prema principima aktivnog učenja, te povezivanja nastavnih sadržaja kroz dva nastavna predmeta: engleskog jezika i osnova tehnike. Ova naizgled nespojiva kombinacija je bila vrlo uspješna jer su ciljevi časa oba predmeta bili u potpunosti  ostvareni.

Čas je realizovan u V-tim razredima i održali su ga zajedno nastavnice engleskog jezika: Edina Podgorica i Aldiana Laličić, te nastavnik tehničke kulture i osnova tehnike Elvis Alić.

Nastavna jednica časa engleskog jezika bila je –  Playing shop in the class, pa su učenici  odigravali scene kupovine odjeće, hrane i suvenira i tako vježbali usmeno izražavanje na engleskom jeziku tipično za prodavnicu, kupovinu i prodaju. Takođe su upoznali i koristili se engleskim novčanim jedinicama i tako aktivno učili i učestvovali u času. S druge strane nastavna jedinica časa tehničke kulture bila je  – Izrada ukrasne kese od papira, te su učenici napravili lijepe ukrasne kese. Tako su učenici nakon obavljene kupovine svoje proizvode mogli u njih odložiti. Ukrasne kese izrađene na ovom času bile su ljepše i od onih „kupovnih“ kesa za poklone.

Ogledni cas

 

Ogledni cas – Aktivno ucenje

Školski bazar

Već dvije godine u JU „Druga osnovna škola“ Ilidža – Hrasnica organizuje se i provodi aktivnost pod nazivom „Školski bazar“. Inicijativu za ovu aktivnost dalo je Vijeće roditelja naše škole, kako prošle tako i ove 2014./2015. školske godine. „Školski bazar“ spada u slobodne aktivnosti, te ima obilježja stvaralačkog, humanitarnog i zabavnog karaktera. On je spoj je proaktivnosti i kreativnosti uz ravnopravnu uključenost i podjelu odgovornosti  između učenika, nastavnika, roditelja i uprave škole. Osim toga,  „Školski bazar“ je potvrda  kvalitetne saradnje na relaciji lokalna zajednica – škola, a  posjećenost istoga upravo svjedoči o tome. Gosti koji posjete školu na dan bazara jesu rodbina, poznanici i komšije naših učenika i nastavnika. Osim njih na bazar dolaze brojni prijatelji škole, kao i ostali predstavnici lokalnih ustanova i vlasti.

Za provedbu ovogodišnjeg „Školskog bazara“ učenici, roditelji i nastavnici se pripremali više mjeseci izrađujući različite proizvode koje su željeli prodavati na bazaru. Svako odjeljenje je donijelo odluku o tome šta pripremati, tako da je ponuda na dan bazara bila vrlo bogata i šarolika. Prodavala se hrana, odjeća, nakit, različiti ukrasi, likovni radovi i sl. Važno je naglasiti da su gotovo svi proizvodi bili ručno izrađeni vrijednim rukama djece, njihovih roditelja i nastavnika. Osim onih koji su prodavali svoje proizvode, bilo je i djece koja su na licu mjesta nudili neke svoje usluge, ali i zabavljali goste na različite načine. Ove godine slogan bazara glasio je: „Učimo da radimo pa onda da gradimo“.

Cilj bazara, između ostalog, jeste sakupljanje novčanih sredstava koja će biti utrošena transparentno, a u svrhu poboljšanja školskog ambijenta i prostorija škole, odnosno nabavke nedostajućih nastavnih sredstava i pomagla. Time se doprinosi kvaliteti odgojno – obrazovnog procesa, a nastavna sredstva ostaju u naslijeđe budućim generacijima „Druge osnovne škole“. Konačnu odluku o utrošku novčanih sredstava kao i načinu utroška donosi Vijeće roditelja naše škole.

Tim projekata „ Izbor najdemokratičnije škole“


IZVJEŠTAJ

sa  6. sjednice Vijeća roditelja JU „Druge osnovne škole“ – Hrasnica

Sjednica je održana dana  17. 4. 2015. godine s početkom u 18 sati. Sjednici je prisustvovalo 26 roditelja. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, prešlo na razmatranje slijedećih tačaka dnevnog reda:

 1. Organizacija školskog bazara
 2. Prijedlozi za utrošak ostvarenih novčanih sredstava
 3. Razno
 • Svi predstavnici Vijeća roditelja su iznijeli ideje i dali prijedloge ispred svojih odjeljnja o ovogodišnjem školskom bazaru. Na istoj sjednici donešena je odluka o organizaciji slobodne aktivnosti „Školski bazar“ na dan 24. 04. 2015. godine od 10 do 18 sati. Istaknuto je da je bazar dobrovoljnog karaktera, te da se roditelji i djeca uključe u skladu sa svojim mogućnostima, potrebama i željama. Dogovorene su aktivnosti koje se trebaju dalje poduzeti, kako bi se realizacija bazara odvijala nesmetano. Članovi Vijeća roditelja su se dogovorili koja će zaduženja svako od njih preuzeti na sebe: fotografisanje, kontaktiranje medija, obavještavanje lokalne zajednice i sl.
 • Prijedlozi oko utroška sredstava će se razmatrati na narednoj sjednici dok novčani iznos koji se ostvario na ovogodišnjem „Školskom bazaru“ bude poznat.

Predsjednik Vijeća roditelja

Izvjestaj sa 6.sjednice Vijeca roditelja


 

Pozivnica skolski bazar


IZVJEŠTAJ

 

sa  7. sjednice Vijeća roditelja JU „Druge osnovne škole“ – Hrasnica

Sjednica je održana dana  05. 5. 2015. godine s početkom u 18 sati. Sjednici je prisustvovalo 27 roditelja. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, prešlo na razmatranje slijedećih tačke dnevnog reda

 1. Iznošenje prijedloga ispred odjeljenja o utrošku novca ostvarenog na „Školskom bazaru“
 2. Donošenje odluke o utrošku dijela novčanih sredstava ostvarenih na bazaru
 3. Razno

Predstavnici u Vijeću roditelja iznijeli su prijedloge ispred svojih odjeljenja o utrošku novčanih sredstava sa Školskog bazara. Bilo je različitih prijedloga, a dosta ih se odnosilo na nabavku školskih kecelja. Predstavnici Vijeća roditelja su to podržali, međutim cijene školskih kecelja su visoke te novac od bazara ne bi bio dovoljan da se pokriju troškovi istih za sve učenike. Dat je prijedlog da se provede anketa za roditelje o đačkim keceljama kako bi se ustanovio tačan broj zaniteresovanih rodtelja i djece za uvođenje istih u narednoj školskoj godini. Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Vijeća roditelja

Dio izvjestaja Vijece roditelja (7.sjednica)


Slike bazar

Izvještaj o realizaciji projekta “Škola budućnosti”

“Škola budućnosti” je projekat koji podrazumijeva primjenu sasvim novog koncepta učenja i podučavanja učenika četvrtih razreda u osnovnim školama pod nazivom “Okruženje za samoorganizovano učenje” („SOLE“ – Self Organised Learning Environment), a koji učenicima omogućava sticanje vještina potrebnih u 21. stoljeću. Projekat „Škola budućnosti“ pokrenulo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa Miscrosoft-om  BiH i Sarajevo publishing-om, obezbijedivši sredstva za  opremanje osam osnovnih škola sa po pet tablet računara. Da bi se pristupilo uspješnoj realizaciji projekta školama koje su uključene u isti date su upute da koriste „SOLE“ učionice, odnosno „SOLE pristup“ najmanje dva časa mjesečno.

U tom cilju, u našoj školi realizovani su časovi po SOLE konceptu učenja i podučavanja u tri navrata iz predmeta Moja okolina i to:

 • 4.2015.godine, nastava jedinica: Atmosfesrske padavine;
 • 4.2015.godine, nastavna jedinica: Čovjekov organizam;
 • 5.2015.godine, nastavna jedinica: Konektovanje na Edmodo.

Posljednju fazu u realizaciji projekta „Škola budućnosti“ u našoj školi predstavljala  je sama realizacija  nastavne jedinke „Konektovanje na Edmodo“. Čas je realizovan u IV razredima, a realizovale su ga nastavnice razredne nastave Azra Nikšić, Sanela Muzur i Lejla Ćatić, uz pružanje nesebične pomoći od strane ostalih učesnika projekta. Času su prisustvovali  pomoćnica ministra za informatizaciju mr.Azemina Njuhović, predstavnica Microsofta BiH Anida Jusufović, pomoćnik načelnika za obrazovanje općine Ilidža Denis Muhović, prof., kao i veliki broj kolega nastavnika razredne i predmetne nastave kako iz naše škole tako i iz drugih prijateljskih škola.

Mišljenja smo, da se djeci SOLE- časovi  pokazali veoma zanimljivim, interesantnim, probudili su u njima radoznalost, potrebu za timskim radom i uvažavanjem drugog , kao i različitosti mišljenja, radoznalost, želju za istraživanjem, traženje tačnih odgovora … djeca su sretna, zadovoljna. SOLE koncept učenja i podučavanja, po našem mišljenju, može se veoma uspješno primjenjivati  kada su u pitanju časovi ponavljanja, utvrđivanja i sistematizacije. Međutim, da bi se SOLE koncept nesmetano primjenjivao u svim nastavnim predmetima i u realizaciji svih nastavnih jedinki neophodno je obezbijediti:

 • tehničku podršku (bežičnu internet mrežu, dovoljan broj tablet računara);
 • prilagoditi Nastavni plan i program za svaki predmet tako da ostavlja omogućnost primjene SOLE koncepta učenja i podučavanja.

Hrasnica, 19.5.2015.godine                                                                                                             Tim za realizaciju projekta

„Škola budućnosti“

Izvjestaj o realizaciji projekta

 

Pilot projekat “Škola budućnosti”

Predstavljen pilot –projekt Škola budućnosti u Drugoj osnovnoj školi – Hrasnica

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS-a podržalo je projekt koji za cilj ima učenicima u sarajevskim školama pružiti ono što imaju sve razvijene zemlje svijeta.

Projekt Škola budućnosti realizovan je u saradnji sa Microsoftom BiH, a u njemu učestvuje  i Druga osnovna škola gdje nam je Microsoft donirao pet tablet računara.

Uvođenje tablet računara u nastavu, proces učenja čini kreativnim, ekonomičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u kreiranju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmjena i prosljeđivanja materijala, a učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja.

Škola budućnosti je upravo primjer gdje učenici mogu steći vještine 21.vijeka koje će biti od ključne važnosti za njihov uspjeh i sa velikim zadovoljstvom se uključujemo u njegovu implementaciju u BiH, jer predstavlja korak naprijed u modernizaciji nastave i osiguravanju pristupa kvalitetnom obrazovanju.

Cilj uvođenja i korištenja tablet računara i modernih tehnologija nam otvara mnoge mogućnosti da unapirijedimo proces učenja, a na nama je da pratimo, istražujemo i osmišljavamo načine njihove najefikasnije upotrebe u nastavi.

  

DIREKTORICA

prof. Arnela Trešnjo

Vijeće roditelja – Odluka o uvođenju đačkih uniformi

Vijeće roditelja JU Druge osnovne škole Ilidža/Hrasnica, je na svojoj 8. sjednici održanoj 28. 5. 2015. godine donijelo je

ODLUKU

da se u školskoj 2015./2016. godini uvedu đačke kecelje kao obavezne. Iz priložene tabele može se vidjeti da je većina roditelja saglasna s ovom odlukom.

 

Razred i  broj učenika

 

Da

 

Ne

 

Učenici nisu donijeli ankete

 

Da, ali ne odgovara način plaćanja

I – 1  (24 učenika) 20 4    
I – 2  (23 učenika) 21 2    
I – 3  (23 učenika) 18 5    
II – 1  (18 učenika) 18    
II – 2  (18 učenika) 16 1   1
II – 3  (18 učenika) 17   1
II – 4  (19 učenika) 15 2   2
III – 1 (20 učenika) 15 5    
III – 2 (19 učenika) 13 6    
III – 3 (19 učenika) 16 3    
III – 4 (19 učenika) 15 2   2
IV – 1 (23 učenika) 19 3   1
IV – 2 (20 učenika) 16 4    
IV – 3 (21 učenika) 18 3    
V – 1 (19 učenika) 11 8    
V – 2 (20 učenika) 18 2    
V – 3 (19 učenika) 12 3   4
V – 4 (18 učenika) 7 10   1
VI – 1 (18 učenika) 5 12   1
VI – 2 (17 učenika) 13 4    
VI – 3 (17 učenika) 14 2   1
VI – 4 (19 učenika) 10 9    
VII – 1 (23 učenika) 18 5    
VII – 2 (21 učenika) 12 9    
VII – 3 (23 učenika) 17 6    
VIII – 1 (18 učenika) 7 11    
VIII – 2 (18 učenika) 10 8    
VIII – 3 (19 učenika) 11 7   1
VIII – 4 (20 učenika) 7 13    
Ukupno 409 149   15

 

Odlučeno je da I rata bude uplaćena do srijede, 10. 6. 2015. godine u iznosu od 17 KM,

a II rata do 30. 9 2015. godine u istom iznosu.

Hrasnica, 29. 5. 2015. godine.                                                          Predsjednik Vijeća roditelja

 

 

Upitnik za roditelje o uvođenju đačkih uniformi možete pogledati ovdje:

Anketa o uvodjenju djacke uniforme

Djacke uniforme zbirna tabela