Upoznavanje kolektiva VIII osnovne škole sa projektom „Izbor najdemokratičnije škole“

Školski tim koji čine: direktor, pedagog, predsjednik Vijeća učenika, član Vijeća roditelja, nastavnik informatike, nastavnik voditelj Vijeća učenika i novinarske sekcije, te nastavnik demokratije su na Nastavničkom vijeću održanom u mjesecu aprilu upoznali članove kolektiva VIII osnovne škole  sa  projektom „Izbor najdemokratičnije škole u BiH“. Na istoj sjednici održano je predavanje na temu „Osobine demokratskog nastavnika te je izvršena samoevaluacija škole prema preporučenom instrumentariju“. Rezultati izvršenog vrednovanja će biti sumirani tokom ove sedmice.

39 40

Upoznajmo bolje nacionalne manjine

35 36

Na časovima odjeljenskih zajednica nekoliko odjeljenja naše škole je izrazilo želju da saznaju više o nacionalnim manjinama koje žive u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Razredne starješine su s tim upoznale predsjednika Vijeća učenika naše škole, te je,  nakon glasanja odlučeno da ova inicijativa bude uvrštena u Godišnji program rada Vijeća učenka . Od nekoliko prijedloga koji su na sastanku izneseni o tome kako najbolje sprovesti ovu aktivnost što boljeg upoznavanja učenika sa nacionalnim manjinama, odlučeno je da to bude kroz kviz znanja, a nakon što učenici dobiju osnovne informaciji o ovim grupama kroz teorijska predavanja i radionice  na časovima odjeljenskih zajednica od pedagoga i razrednih starješina.

37 38

Nakon određenih priprema (pitanja, tehničkih priprema, načina na koji će kviz biti sproveden) kviz na temu „Nacionalne manjine u BiH“ je veoma uspješno realizovan 19.2.2015.godine. Kvizu se odazvao veliki broj učenika koji su pokazali zavidno znanje o nacionalnim manjinama u BiH.

 

Susreti partner-škola JU Osme osnovne škole Brka i JU Osnovne škole “Sveti Sava” Brod

 

“Ne hodaj ispred mene, možda neću slijediti. Ne hodaj iza mene, možda neću voditi. Hodaj pokraj mene i samo budi moj prijatelj.”

Albert Camus

Prijateljstvo je uz ljubav nešto najljepše i najdragocjenije što nam se u životu može dogoditi. Ono nam čini život radosnim i sretnim. Prijateljstvo je ujedno i poklon koji treba poklanjati, ali i primati. Njega ne možemo kupiti ili prodati novcem. Kao i većina toga kod nas ljudi i prijateljstvo je podložno riziku da ne uspije i prolaznosti, ali uprkos svemu tome uvijek se isplati ispočetka krenuti u traganje za njim jer nam ono pruža osjećaj velike ispunjenosti. Postoji izreka koja kaže da je pas čovjekov najbolji prijatelj, ali uprkos tome prijateljstvo treba tražiti u sebi i u drugim ljudima.

30 31

Naša škola je prije tri godine sklopila prijateljstvo sa osnovnom školom „Sveti Sava“ iz Broda realizacijom Civitasovog projekta  interkulturalne razmjene učenika. Prva razmjena učenika bila je 2011. godine kada je šestoro učenika naše škole u pratnji dvoje nastavnika provelo vikend u Brodu.

32 33

Utisci svih učesnika ovoga projekta bili su veoma pozitivni, te je prijateljstvo nastavljeno i narednih godina. Polako već ulazi u tradiciju druženje ove dvije škole.

34

Iskreno se nadamo da je to samo početak školskog partnerstva i prijateljstva koje će se nastaviti još dugo u budućnosti. Radujemo se novom susretu koji slijedi 29.4.2015.povodom Dana naše škole!

Vijeće učenika

Saradnja naše škole sa ekološkim društvom “Dar prirode ” Brka, Brčko distrikt BiH

27

Novinarska sekcija i intervju sa predsjednikom udruženja

Već nekoliko godina VIII osnovna škola, u cilju očuvanje prirode i zaštite čovjekova okoliša kao temeljnih vrijednosti društva, sarađuje sa Ekološkim društvom Dar prirode Brka, Brčko distrikt BiH. U ovoj školskoj godini, a povodom obilježavanja 21. marta – Svjetskog dana zaštite šume naša škola je u saradnji sa pomenutim društvom zasadila 20 sadnica u  našem školskom dvorištu. Cijela akcija je propraćena medijima i aktivnim radom naše novinarske sekcije.

28

Akciju je propratila OBN televizija

Na ovaj način želimo jačati ulogu javnosti u zaštiti prirode i okoliša, razvijati odgovornost i angažman građana po pitanju zaštite okoliša te očuvati prirodu i zaštititi čovjekov okoliš kao njegovo pravo na zdrav život.

29

Rad na terenu

Samovrednovanje i osiguravanje kvalitete u obrazovanju za ljudska prava u VIII osnovnoj školi

 

U okviru projekta „Izbor najdemokratičnije škole u BiH“ izvršena je samoevaluacija naše škole od strane nastavnika, učenika i roditelja na sjednicama učeničkih, roditeljskih i nastavničkog vijeća. Dobiveni rezultati uglavnom ukazuju na to da se ljudska prava u našoj školi poštuju, ali da trebamo poboljšati praksu koja se odnosi na pojedine oblasti: monitoring, evaluaciju i izvještavanje (škola nema vlastitu web stranicu), klima u razredu i školi (nedovoljno razgovora o kontraverznim temama), saradnja sa stručnim organizacijama i istraživačkim institucijama… Na osnovu dobivenih podataka izrađen je akcioni plan škole.

24 25

Samovrednovanje i izrada akcionog plana

26

Samovrednovanje od strane Vijeća učenika

Programske sadržaje odjeljenskih zajednica treba obogatiti kontroverznim temama

Analizom instrumenta za samovrednovanje i osiguranje kvalitete u obrazovanju za ljudska prava primijenjenom na uzorku nastavnika VIII osnovne škole došli smo do spoznaje da  se u našoj školi nedovoljno razgovara o kontroverznim temama. Na sastancima aktiva razredne i predmetne nastave naše škole diskutovalo se o dobivenim rezultatima samovrednovanja.

22

Zaključak donesen na oba aktiva glasi da se u programske sadržaje časova odjeljenske zajednice treba uvesti više nastavnih jedinica koje se odnose na kontroverzne teme. Ova inicijativa biće predložena i na školskim aktivima na nivou Brčko distrikta BiH koji će dalje inicirati promjene u Nastavnom planu i programu.

23

Pravo na vodu = Pravo na život

Međunarodnim konvencijama je potpisano, između ostalih prava, i pravo čovjeka na život.

S obzirom na to da je voda uslov za život na zemlji pravo čovjeka na vodu je neodjeljivo od prava čovjeka na život.

Zbog različitih faktora sve je veći broj ljudi na zemlji kojima je ovo pravo ugroženo. Voda postaje ključnom problematikom ovog stoljeća. Latentni, a na svoj način i otvoreni političko-gospodarski ratovi za prevlast nad kontrolom vodnih područja i korištenjem voda samo se intenziviraju. Takvim postupcima najteže su pogođeni siromašni slojevi stanovnika. Nasuprot takvom pristupu potrebno je izgrađivati svijest solidarnosti u gospodarenju ovim životnim elementom. Za to je prvenstveno potrebno informisati javnost o svim aspektima ove problematike te izgrađivati svijest odgovornosti kako relevantnih političkih i državnih institucija tako i svakog pojedinca.

U cilju osvješćivanja građana o važnosti ovog problema, uvažavanjem stavova i mišljenja naših učenika, odlučili smo planirati svake godine, Godišnjim programom rada škole, aktivnosti kojima bismo obilježili 22. mart, Svjetski dan voda. Jedna od aktivnosti je bila rad na edukativnim panoima i letcima o važnosti ovog problema koji su istakniti na oglasnoj tabli Vijeća učenika i podijeljeni stanovicima naše mjesne zajednice. Sljedeće aktivnosti će biti uvrštene u Godišnji program rada škole i realizovane u narednom periodu.

21

Na ovaj način, našoj lokalnoj zajednici, a i šire skrećemo pažnju na sljedeće:

Voda je uslov života na zemlji. Kao opće dobro iznimne važnosti voda mora biti temeljnim pravom svakog čovjeka. Voda je osnovni faktor održivog razvitka jer je ona strateški privredni resurs, omogućuje funkcionisanje mnogih ekosistema i održavanje biološke raznolikosti, a njezina raspodjela važan je pokazatelj socijalne pravde u svakom društvu. Stoga voda nije i ne smije postati samo strateška sirovina ili komercijalni proizvod. Ona je jedan od temeljnih pokazatelja stvarnog državnog suvereniteta. Vode za piće je sve manje, a potrebe su za njom sve veće. Taj nas ‘znak vremena’ poziva na konkretnu zauzetost za vodu na način da se vodu proglasi dobrom od primarnog nacionalnog interesa čime bi se ujedno osigurala i globalna pravednost.

 

                                                                                           Ekološka sekcija VIII osnovne škole

CIVITAS u našoj školi

 

Učenici VIII osnovne škole su prošle sedmice, 30.4.2015. na opštinskom takmičenju Brčko distrikta BiH prezentovali portfolijo na temu „Problem poplava u našem mjestu“ na kojem su radili pod rukovodstvom nastavnice Sabire Hadžić. Nestrpljivo iščekujemo rezultate…

20

Predstavnici Osme osnovne škole

Oživljavanje baroka u Brki

 

U ovoj školskoj godini učenici naše škole su iznijeli stavove i interesovanje za formiranjem sekcije koja bi se bavila istraživanjem karakteristika različitih historijskih doba. Svoj prijedlog su putem Vijeća učenika uputili Nastavničkom vijeću. Nastavničko vijeće je prihvatilo ovaj prijedlog te je u Godišnji program rada Osme osnovne škole uvrštena i sekcija pod nazivom „Vremeplov“. Jedna od njenih aktivnosti je sljedeća:

16

Ove godine završili smo naš veliki projekt „ Fontana“ koji reprezentativno ukrašava  sprat  škole. Sa dimenzijama 80×55 fontana je koncipirana po uzoru na barokne fontane. Napravljena od betonskih elemenata, metalne konstrukcije i ukrašena dekorativnim elementima sačinjenim od siporeksa i kamena te malim anđelčićem iz kojeg se preliva voda . Jedina  inovacija  naše fontane je njena mobilnost, tj.fontana je postavljena na male točkiće radi lakšeg pomjeranja ali  i kreiranja  alternativnih mjesta koje ovakav dekorativni predmet može ukrašavati:

17 18

 Priprema vodoskoka                                             Radovi na ukrasima od siporeksa

 Članovi sekcije  pokazali su i ovaj put da mogu u najkraćem roku  sa ponuđenim  materijalima kreirati dekorativni predmet koji u svim segmentima može  uljepšavati  svaki ponuđeni  prostor.

19