Učešće u projektu “Izbor najdemokratičnije škole”

Medicinska škola Bihać je aplicirala na oglas za najdemokratičniju školu, a kojeg je raspisala obrazovna mreža “Civitas”. Motiv prijavljivanja na ovaj oglas jeste težnja da Medicinska škola postigne određene standarde koje se traže od takvih škola, bez obzira dobila tu laskavu titulu ili ne. Direktor škole prof. Nazif Horozović, zajedno sa profesoricom demokratije i ljudskih prava Almom Hadžić, te predsjednikom Vijeća učenika Farisom Vojićem, su prisustvovali dvodnevnoj edukaciji za ovaj projekat koja je bila organizovana u OŠ “Ahmet Hromadžić” u Bosanskom Petrovcu.

Nastavničko vijeće je imenovalo tim koji će raditi na ovom projektu u sastavu:

– Nazif Horozović, direktor

– Rusmir Midžić, predsjednik Vijeća roditelja

– Dženana Emrić, predsjednica Vijeća učenika

– Alma Hadžić, profesorica demokratije i ljudskih prava

– Rejhana Delić, koordinator Vijeća učenika

– Pedagog škole

Nadamo se da će Medicinska škola dobiti i službenu potvrdu da se radi o veoma kvalitetnoj školi u kojoj se poštuju sva prava jednako na zadovoljstvo svih aktera u obrazovnom procesu.

Sve informacije o našoj školi možete pratiti putem linka Informacije iz Medicinske škole u Bihaću