Dopisivanje na njemačkom jeziku sa učenicima iz Poljske

Nastavnica njemačkog jezika Amra Pjano uspostavila je kontakt sa osnovnom školom iz Poljske kako bi se učenici/ce dopisivali na njemačkom jeziku. Dogovorena je prva posjeta naših učenika drugovima/drugaricama iz Poljske gdje će biti njihovi gosti, a u drugom polugodištu učenici/ce iz Poljske doći će nama u posjetu i biti naši gosti.

Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Javna rasprava za područje BPK-Goražde od strane koordinatora izrade strategije je Gender Centar Federacije BiH.

Raspravi su prisustvovali predstavnici CZSR, predstavnici osnovnog i srednjeg obrazovanja, MUP-a, PPZ-a, Ministarstva za socijalnu politiku, NVO-a Kuća “Seka”, Predstavnici Općine Goražde, Općina Pale Prača, Centar za mentalno zdravlje Kantonalne bolnice goražde.

Prisutni su davali prijedloge i sugestije na datu temu.

Formiranje Vijeća roditelja za školsku 2012/2013. godinu

Vijeće roditelja održao je svoj prvi sastanak za školsku 2012/2013. godinu dana 13.09.2012. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1.Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka

2.Konstituisanje novih članova u Vijeće roditelja

3.Izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju školske 2011/2012. godine

4.Informacija o pripremljenosti početka nove školske 2012/2013. godine

5.Informacija o organizovanju maturalne ekskurzije za školsku 2012/2013. godinu

 

“UPOZNAJMO SVOJU OKOLINU” – SARADNJA SA USTANOVAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Učenici prvog razreda su u četvrtak, 25. oktobra 2012. godine bili u šetnji koja je predviđena NPP-om.

Šetnja je realizovana u Trnu, u blizini naše škole. U pratnji svojih odjeljenjskih starješina učenici su obišli Poštu, Dom zdravlja i Policijsku stanicu. U svim ustanovama koje se nalaze u blizini škole učenici su ljubazno dočekani i zaposeleni u ustanovama su ih upoznali šta koja ustanova radi i kada se kojoj ustanovi mogu obratiti.

Izuzetno smo zadovoljni realizacijom jednodnevnih aktivnosti  naših učenika prvog razreda i zahvalni smo ustanovama u našoj lokalnoj zajednici na saradnji, podršci, strpljenju  i gostoprimstvu.

 

Plan aktivnosti za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije škole

 

Plan  aktivnosti za realizaciju projekta  Izbor najdemokratičnije škole

Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole kojeg čine nastavnici, roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice je napravio Plan aktivnosti za realiazciju projekta Izbor najdemokratičnije škole.

 

Red. Br.

 

ŠTA

 

KO

 

DO KADA

 

Opis aktivnosti

 

Nosioci aktivnosti Vremenski okvir
Upoznavanje Nastavničkog vijeća, Vijeća učenika iVijeća roditelja Direktorica – Nastavničko VijećeNastavnik koordinator Muharem Zečić -Vijeće roditelja

Pedagog – Vijeće učenika

 

30.03. – 18.04.2012.
Izrada vlastitog Akcionog plana Školski tim (nastavnici – 2, roditelji – 2, učenici-2) 26.03.-18.04. 2012.
Interna evaluacija – Procjena postojećeg stanja u školi (priprema za evaluaciju) Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 30.04.2012.
Analiza prikupljenih podataka i izvještaj Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 15.05.2012.
Utvrđivanje prioriteta Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 21.05.2012.
Izrada plana aktivnosti prema definisanim prioritetima Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole  Do 21.05.2012.
Realizacija  planiranih aktivnosti Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole (nastavnici, roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice)  21.05.—–
Samoevaluacija  nakon realizacije definisanih prioriteta-procjena napretka u razvoju demokratičnosti škole Tim za realizaciju projekta Izbor najdemokratičnije  škole (nastavnici, roditelji, učenici, predstavnici lokalne zajednice)  Novembar
Rezultati samoevaluacije – Izvještaj Direktorica ili neki drugi član Tima Novembar
10. Nastavak aktivnosti na podizanju demokratske škole Tim Kraj novembra

 

SARADNJA VLADINOG I NEVLADINOG SEKTORA – „ŠTA ODRASLI NE RAZUMIJU“

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske predstavnici Humanitarne organizacije „GENESIS PROJECT“ iz Banja Luke posjetili su našu školu u sklopu realizacije projekta „Šta odrasli ne razumiju“.  Za učenike osmog i devetog razreda u okviru časova odjeljenjske zajednice zajednički smo realizovali temu „Prevenicija polno prenosivih bolesti“ i na interesantan način približili učenicima koliko je bitan rad na prevenciji i koje su to istine i zablude u vezi sa polno prenosivim bolestima.

Takođe, za učenike osmog i devetog razreda održana je kratka poučna predstava u kojoj su osim predstavnika NVO „Genesisi project“ učestvovali i glumci iz Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Još jednom se pokazalo da je saradnja sa nevladinim sektorom veoma značajna, te da zajedničkim radom i saradnjom možemo vaspitno i obrazovno pozitivno djelovati na djecu osnovnoškolskog uzrasta.

 

 

Savjet roditelja

 

 

 

 

 

 

 

 

Savjet roditelja u školskoj 2011/2012. ima 22 člana-iz svakog odjeljenja po jedan predstavnik roditelja.

Koordinator za rad Savjeta roditelja je Tanja Radišković, u saradnji sa stručnom službom škole.

Predsjednik Savjeta roditelja: Radmila Radojčić (IV2), dipl.pravnik

Zamjenik predsjednika: Klaudija Savić (III2)

Sekretar: Gordana Milkić (II2)

Savjet roditelja ima Pravilnik, Poslovnik o radu Savjeta roditelja i Godišnji program rada.

Savjet roditelja je u školskoj 2012/2013.godini rekonstituisan na sjednici od 17.10.2012. Ima 21 člana.

Predsjednik Savjeta roditelja: Nada Lazić (II1), magistar pravnih nauka

Zamjenik i sekretar su ostali isti.

Na istoj sjednici je usvojen program rada Savjeta roditelja za školsku 2012/2013.

Aktivnosti:

 • 24.10.2011. Savjet roditelja je analizirao uspjeh učenika na kraju prethodne školske godine i dao preporuke unapređenja vaspitno-obrazovnog rada
 • u prepunoj sali Centra za kulturu, u saradnji sa Savjetom učenika, pedagoško-psihološkom službom, rukovodiocima sekcija, nevladinim organizacijama (Toopeer, Viktorija) , ljekarima-gostima, realizovana manifestacija Dan borbe protiv AIDS-a, 01.12.2011.
 • zajedno sa Savjetom učenika, Savjet roditelja je inicirao i uputio prema Ministarstvu prosvjete i kulture RS promjenu člana 7, stava 7, Pravilnika o 40-satnoj radnoj nedjelji , da jedan razrednik bude od prvog do četvrtog razreda 29.11.2011. Na istoj sjednici je razmatran i usvojen Pravilnik o praćenju i pravdanja izostanaka učenika u Medicinskoj školi, u čijoj izradi je učestvovao i Savjet učenika.
 • u saradnji sa Savjetom učenika realizovana akcija “Jedan slatkiš -jedno dijete”, decembar 2011.
 • 22.12.2011. Savjet roditelja je izabrao predstavnike roditelja u projektu “Najdemokratičnija škola”. U martu mjesecu su roditelji- Radmila Radojčić i Gordana Milkić aktivno učestvovali u edukaciji vezanoj za projekat.
 • 12.do16.03.2012. realizovana je aktivnost “Roditelj, gost odjeljenja”. Gost-roditelj u školi je Radenka Marković, dr porodične medicine
 • u sklopu programske aktivnosti Dan za roditelje realizovana je edukacija za roditelje na zajedničkom roditeljskom sastanku za prve razrede, 05.04.2012. -Adolescencija
 • edukacija na zajedničkom roditeljskom sastanku za druge razrede 04.04.2012.-Uloga školskog pedagoga/psihologa u njegovanju nenasilnih odnosa među vršnjacima s ciljem zdravog odrastanja.Roditelji su evaluirali edukacije pozitivnim ocjenama i preporučili sadržaje novih psiholoških tema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • na prijedlog Savjeta učenika, roditelji su učestvovali u obogaćivanju bibliotekarskog fonda novčanim sredstvima
 • 27.04.2012.izabran je predstavnik iz reda Savjeta roditelja u komisiju za izbor učenika generacije
 • 24.05.2012.je realizovana aktivnost Dan otvorenih vrata u organizaciji Savjeta učenika, Savjeta roditelja i stručne službe škole
 • roditelji aktivno učestvovali u pripremi i organizaciji stručne posjete učenika zubno-stomatološkog zanimanja klinici NIGUERA i zubotehničkoj laboratoriji Claudio Zancano u Milanu, Italija,koja je realizovana od 1.do 09.06.2012.
 • u školskoj 2011/2012.Savjet roditelja je aktivno učestvovao u odabiru destinacije maturske ekskurzije

Aktivan doprinos roditelji dali u obezbjeđenju i zaštiti učenika za vrijeme boravka u školi, iniciranjem obnove pješačkog prelaza na ulici, vertikalne signalizacije i osvjetljenja ulice.

 

Civitas sekcija

 

S

E

K

C

I

J

A

 

Naša škola u ulozi stvaranja

demokratskog građanina

 

Civitas sekcija u saradnji sa Savjetom učenika

 

Posjete bivših učenika našoj školi

 

Od ove školske godine Savjet učenika Medicinske škole je odlučio da svake godine gosti škole budu bivši učenici koji su postali poznati u svojoj profesiji, kao političari i učesnici javnog i političkog života koji učestvuju u kreiranju i stvaranju politike ne samo na lokalnom nego i na državnom nivou.

Na ovaj način, mi učenici želimo da komuniciramo sa ličnostima od autoriteta, da razmjenjujemo iskustva kako bi i mi sutra mogli primjeniti naučeno u svakodnevnom životu.

Gost naš škole 02.02.2012. bio je bivši učenik Medicinske škole, Dalibor Đurić, sada poslanik u Narodnoj skupštini RS. U toku diskusije koja je bila jako dinamična i vođena u jednoj demokratskoj atmosferi uz međusobno uvažavanje i toleranciju, Đurić je počeo diskusiju kako je on zastupao interese mladih, kako je počeo sa svojim aktivnostima, kako je učestvovao u rješavanju problema u lokalnoj zajednici (naveo je konkretan primjer). Istakao je kako mladi mogu da postanu odgovorni i produktivni članovi svoje zajednice, kako bi mogu uzeti učešće u rješavanju problema i donošenju odluka. Okosnica pitanja od strane učenika odnosila se na:

–          Ulogu političkih stranaka u demokratskom društvu?

–          Zašto je važno da svako društvo ima višepartijski sistem?

–          Kako funkcioniše zakonodavna vlast?

–          Kako motivisati mlade da se uključe u rješavanje problema?

–          Kako mladi ostvaruju svoja prava?

–          Kako se uče odgovornosti?

–          Kako funkcioniše vladavina zakona?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroz ovu posjetu učenici su spoznali da je vladavina zakona, poštovanje ljudskih prava, tolerancija osnova za funkcionisanje demokratskog društva. Kroz ovu posjetu javila se motivisanost učenika da se aktivnije angažuju u procesu donošenja odluka i rješavanja problema, kako u školi tako i van škole. Razmjena iskustava, učenja jedni od drugih a sve sa ciljem da svoj lični život i život svoje zajednice učinimo ljepšim i bogatijim.

Gost Savjeta učenika Medicinske škole  u organizaciji Civitas sekcije 

Prvi predsjednik Savjeta učenika Sanja Vulić

 Prvi predsjednik Savjeta učenika, Sanja Vulić, bila je gost Savjeta učenika 05.03.2012. Sanja Vulić se obratila prisutnim članovima Savjeta učenika Medicinske škole prenoseći svoja iskustva koja je ona imala, kao izuzetno vrijedna i predana osoba, koja se maksimalno angažovala u rješavanju problema u školi, kao što je opremanje vanjskog dijela školske zgrade. Ukazala je na značaj osnivanja Savjeta učenika o procesu demokratizacije u školi; o funkciji Savjeta učenika; o izgradnji demokratskih odnosa u školi; promovisanju aktvizma; zaštiti prava i promovisanju interesa učenika; komunikaciji sa upravom i nastavnicima škole; promovisanju interesa škole u društvenoj zajednici; predstavljanju stavova učenika.

Ona je istakla da je zadatak, kako Savjeta učenika tako i svih učenika da svako od njih da svoj doprinos na unapređenju rada u školi, da budu istrajni u svojim stavovima i u donošenju odluka, da se njihov glas mora čuti i uvažavati, da budu informisani kako bi učestvovali u rješavanju problema, da sami stvaraju atmosferu u svojoj školi kako bi im bila ugodnija. U svim tim aktivnostima učenici treba da preuzmu odgovornost i na taj način poboljšaju proces demokratizacije i sistem obrazovanja. Učenici trebaju da koriste sve vidove komunikacije, a da rad Savjeta učenika bude transparentan. Pitanja članova Savjeta učenika odnosila su se uglavnom na dužnosti, obaveze i prava učenika, komunikaciju sa predstavnicima izvan škole, rad sa medijima, učešće u realizaciji projekata.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Omladinske organizacije lokalne zajednice Doboj, Suad Kulovac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Još neke od realizovanih aktivnosti ove sekcije:

 • 5-10.oktobra – izložbena postavka na temu “Prava djeteta” u holu škole
 • Obilježavanje 9.decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Recimo NE korupciji! Borba protiv korupcije je građanska odgovornost koja: jača demokratiju, promoviše pravdu, podupire obrazovanje, doprinosi ekonomskom, intelektualnom i svakom drugom prosperitetu građana i društva
 • Obilježavanje 10.decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava-učenici su svojim radovima na inovativan način skrenuli pažnju na kršenje ljudskih prava u BiH
 • Učestvovanje na EUFOR-ovom školskom takmičenju (mart, april 2012.) na temu: Olimpijski duh-duh zajedništva. Svrha takmičenja je promocija stabilne, sigurne i multietničke BiH na putu prema članstvu u EU, te da se omladini u BiH pruži više informacija o Evropskoj uniji i njenim članicama.
 • Učestvovanje na diskusiji na temu: Evropska unija u školi, povodom Dana Evrope, koju je organizovao Centar za promociju evropskih vrijednosti -Europlus iz Doboja u saradnji sa Direkcijom za socijalne integracije BiH

STUDENTI SOCIJALNOG RADA U POSJETI NAŠOJ ŠKOLI

Dana, 30. oktobra 2012. godine studenti druge godine socijalnog rada u pratnji asistentkinje Andreom Puhalić bili su u posjeti našoj školi.

Studenti su razgovarali sa Bojanom Vulin diplomiranim socijalnim radnikom zaposlenoj u našoj školi.

Cilj posjete –  upoznavanje studenata sa radom socijalnog radnika u vaspitno-obrazovnoj ustanovi u okviru predmeta Socijalni rad sa djecom i porodicom.

Sa studentima se razgovaralo o organizaciji rada škole, zakonima i pravinicima koji se primjenjuju u radu, timskom radu, planovima i programima rada škole, godišnjem i mjesečnim planovima rada socijalnog radnika, iskustvima iz prakse, saradnji sa institucijama u lokalnoj zajednici i šire, istraživanjima u školi, različitim projektima koji se provode u našoj školi, te o ulozi i značaju socijalnog radnika u radu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Posjeta studenata socijalnog rada možemo reći da je postala tradicionalna, studenti već četiri godine dolaze u našu školu u posjetu socijalnom radniku. Svakako smo izrazili želju da se naša dobra saradnja sa studentima i Fakultetom političkih nauka iz Banjaluke nastavi i uvijek smo spremni da pružimo mladim ljudima priliku da upoznaju svoju buduću profesiju.