Projekti

Projekti

– „Reproduktivno zdravlje“, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete
– „Istraživanje humanitarnog prava“, Međunarodni Crveni Krst i Ministarstvo prosvete
– Međunarodni sajam PVZ-a u Budvi, koji finansira Kultur kontakt Austrija pilot škola za Istočnu Republiku Srpsku
– „Neka tvoj izbor bude zdravlje“, prevencija narkomanije, Udruženje žana „MOST“ i Opština Višegrad
– Prevencija SIDE (edukacija vršnjaka), Udruženje žena „MOST“
– „Nenasilna komunikacija, Udruženje građana“ PONS“, Bijeljina
– „Spojila nas na Drini ćuprija“, saradnja Srednje škole iz Inđije i naše škole
– Samopregled dojki – prevencija karcinoma dojke, „ASKA“- Ljekar specijalista i članice udruž, Prevencija TBC-a, predavanje ljekara specijaliste.
– „Sigurnost u saobraćaju, AMD i Saobraćajna policija
– „Petarde nisu igračke“, MUP Višegrad
– „Prevencija bolesti zavisnosti, saradnja MUP-a Višegrad i škole
– Zloupotreba interneta, Ministarstvo prosvete i Pedagoški zavod Republike Srpske.

Akcioni plan za izbor najdemokratičnije škole

-Trenutno stanje-

MSŠ “Teočak” počela je sa radom školske 1994/1995 godine po zahtjevu tadašnje Općine Ugljevik. Nastavu u našoj školi trenutno pohađa 360 učenika, koji se obrazuju za sljedeca zanimanja: ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE, ELEKTRIČAR (EUVET), MAŠINSKI TEHNIČAR, BRAVAR-ZAVARIVAČ, EKONOMSKI TEHNIČAR (EUVET), TRGOVAC (EUVET), GRAĐEVINSKI TEHNIČAR (EUVET) I FRIZER (EUVET). Pored redovnih u našoj školi obrazuje se određeni broj vanrednih polaznika uz odobrenje Ministarstva obrazovanja TK. -Rad škole odvija se u otežanim uslovima prvenstveno zbog nedostatka učioničkog prostora (kabineta) i nedostatka fiskulturne sale za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

-AKCIONI PLAN-

Zajednička vizija razvoja naše škole odnosi se na viziju iz ugla gledanja lokalne zajednice, roditelja, učenika, profesora, direktora i školskog odbora, a koja se može svesti na sljedece: – otvorena škola, dizajnirana prema sklonostima i interesima učenika i – dobro opremljena škola, sa fleksibilnim programima u kojima ce se prozeti principi demokratije i poštivanje ljudskih prava sa punim učešćcem učenika i profesora u radu, iz kojih izlazi “čovjek”, koji moze da bira gdje ce se zaposliti ili nastaviti školovanje i čija ce diploma biti priznata, ne samo u BiH, nego i šire. Misija naše škole je obrazovanje i odgoj učenika za stručna zvanja i zanimanja koja se izučavaju u školi uz korištenje najsavremenijih metoda i tehničkih dostignuća i jednak tretman svih učenika bez obzira na spol, vjeru i naciju.

-REALIZACIJA PROJEKTA-

Proveli smo određene aktivnosti u cilju promocije duha demokratije u našoj školi. U nastavku ćemo predstaviti neke od njih: ~ Vijeće učenika MSŠ TEOČAK uzelo je učešće u raznim humanitarnim akcijama za pružanje pomoći oboljelim osobama i osobama koje su ekonomski ugrožene. Kao i prethodnih godina naši učenici prikupljali su životne namirnice koje su donirane Merhametu za pomoć narodnoj Kuhinji u Tuzli. ~ U okviru sedmice dječijih prava u saradnji sa pedagogom MSŠ Teočak Nerminom Mulaosmanović i profesoricom demokratije i ljudskih prava Maidom Dzuzdanovic, Vijeće učenika organizovalo je debatu na temu “Stanje dječijih prava u BiH.” ~ AVP radionice – od 2010 godine MSŠ “Teočak” uključena je u projekt AVP-a, koje se realizuje u saradnji sa srednjom školom iz Republike Srpske “Mihailo Petrović Alas”. Cilj projekta, osim da se povežu škole iz susjednih entiteta, jeste da se mladi kroz radionice obuče kako da na svakodnevne probleme reaguje NENASILNO. U ovom projektu učestvovalo je oko stotinjak naših učenika, koji su pokazali veliki interes za radionice. ~ Preduzeća za vježbu – u našoj školi, kao i svim ekonomskim školama, širom BiH PREDUZEĆE ZA VJEZBU ( PZV . PZV je sastavni dio redovne nastave trećeg razreda ekonomske škole. To je model jednog stvarnog postojećeg preduzeca, ali bez stvarnog protoka robe ili novca. Preduzeca za vjezbu posluju u sklopu praktične nastave ekonomskih tehničara. Prostor učionice treba biti opremljen kao uredski prostor sa odgovarajućom kancelarijskom opremom i namještajem. Mi do nedavano nismo imali te uslove. Ove školske godine profesor ekonomske grupe predmeta, Senad Selimović stupio je u kontakt sa “Rotary Club Kitzbuhel”, koji je opremio učionicu za PZV, u saradnji sa organizacijom KULTURKONTAKT iz Austrije. Vrijednost donacije je oko 14 000 KM. ~ Učenička zadruga – ovaj projekt realizovan je od 30.11.2011. do 15.01.2012. godine. Projekt je finansiran od strane fondacije SHL (Schwler Helfen Leben). Cilj projekta bio je da učenici rade u lokalnim preduzecima uz minimalnu naknadu i da ne taj način steknu radno iskustvo. ~Obrazovanje za mir – u okviru manifestacije Obrazovanje za mir predstavljene su sekcije koje djeluju u našoj školi. Tako su predstavnicima lokalne zajednice, profesorima, roditeljima i učenicima predstavile folklorna sekcija, plesna, recitatorska i debatna sekcija.

Izvještaj Osnovne škole ‘Isak Samokovlija’ Sarajevo, za školsku 2011/12. godinu

Naša škola je uvijek aktivno radila na jačanju demokratske kulture u školi i lokalnoj zajednici. U školskoj 2011/12. godini provođeni su različiti projekti u kojem su aktivno učestvovali i učenici i roditelji, a to su:

Bazar – svake godine učenici pripremaju različite aktivnosti, hranu, ručne radove i druge rukotvorine i izlažu u školi. Organizacija se provodi po odobrenju škole i time pozivamo roditelje i druge subjekte da uzmu učešće u kupovini tih predmeta (različiti školski suveniri i sl.). Prikupljena sredstva koriste se za obnovu fonda biblioteke i drugih potreba škole. Organizacija je zamišljena da se provede u takmičarskom duhu time da direktori/pedagozi i drugi nastavnici/ pohvale rad najboljih od 1. do 3. mjesta.„Dani mira“ – koji se provode u školi na način da svaki razred uzme učešće na poboljšanju tolerancije, mira, suživota i sl. Aktivnosti su različite – likovnog karaktera, puštanje balona posvećenih toleranciji i miru, međureligijski dijalog kroz različitost koja je prisutna, ali ujedno i pozitivna za državu Bosnu i Hercegovinu. Recitali pozivaju na mir, razumijevanje drugog i drugačijeg i sl.

Izbor najboljeg nastavnika/ce – Aktivnost je provedena u povodu svečanosti Dana škole 16. maja i tada se dodjeljuju priznanja za izabrane nastavnike. Izbor se vrši anketiranjem učenika/ca i to u tri kategorije:
– Najkreativniji/a nastavnik/ca, tj. čiji su časovi interesantni, učenici/ce sudjeluju aktivno
– Najobjektivniji/a nastavnik/ca, jednako se odnosi prema svim učenicima, realno ocjenjivanje
– Nastavnik/ca godine, koji objedinjuje oba elementa.

Informacije o školi

Srednja škola “ĐuroRadmanović” nalazi se u Novom Gradu uz desnu obalu rijeke Une. Škola spada u red srednjih stručnih škola čija je osnovna namjena vaspitanje i obrazovanje učenika kroz teorijsku i praktičnu nastavu. Počeci sadašnjeg obrazovanja na području opštine datiraju od 1945. godine kada je otvorena Državna niža realna gimnazija.

Škola sa praktičnom obukom ima svoj korijen u Stručnoj produžnoj školi osnovanoj 1947. koja je prerasla u Školu učenika u privredi “Đuro Radmanović”. Godine 1974. osnovan je Školski centar “Đuro Radmanović” : Gimnazije “Petar Kočić” i Škole sa praktičnom obukom “Đuro Radmanvić”.  Do 1985. škola je postojala u okviru Školskog centra. Od 1991. godine srednje obrazovanje je organizovano u Gimnaziji i Mašinskoj školi, kao radna organizacija sa dvije škole. Mješovita škola “Đuro Radmanović” kao samostalna stručna škola upisana je u registar verifikovanih škola od marta 1993. godine, a od maja 2005. egzistira pod nazivom Srednja škola “Đuro Radmanović”. Trenutno školu pohađa 721 učenik, podijeljenih po obrazovnim profilima u 29 odjeljenja.

Naša inetrnet stranica: www.ssng.org

Za tekuću školsku 2012/13. prilažemo:

Godišnji program rada škole

Za prethodnu 2011/12. školsku godinu prilažemo:

Izvještaj o radu psihologa

Izvještaj o radu pedagoga

 

 

 

 

Izvještaj za Medicinsku školu Banja Luka

Škola je odgojno-obrazovna ustanova s nastavom kao središnjim poljem njezina djelovanja. U suvremenim didaktičkim shvaćanjima promatra se kao zajednica djelovanja svih njezinih subjekata: učenika, nastavnika, roditelja, stručnih suradnika, ostalih stručnjaka i djelatnika. Subjekti nastavom stječu: znanja, vještine, sposobnosti i navike.

O aktivnostima JU Medicinske škole Banja Luka može se više saznati na zvaničnoj web prezentaciji:   JU Medicinska škola Banja Luka-SEKCIJE-CIVITAS