Za gladnu djecu prikupljeno tri tisuće KM

Uspješno je završena humanitarna akcija „Moj sendvič za gladne“ koju je provela posuška Frama u suradnji sa školama. Đaci su bili pozvani da taj dan, ono što su mislili sebi kupiti za jelo i koliko obično troše za školski džeparac, doniraju za gladnu djecu u Africi.

U jednom danu prikupljeno je 2.929 KM. Učenici su se tako tog dana odrekli svoga zalogaja u korist gladnih u misijama (Africi) gdje djeluju hercegovački fratri.

Dva su smisla ove akcije: Učenje da nešto od sebe odvojimo (da ne dajemo od suviška) i drugi da pomognemo doslovno gladnima!

Novac će biti uručen gladnima preko misionara. Hvala svima za prilog bez obzira na visinu iznosa. Ljubav se ne mjeri novcima!