Z A P I S N I K o sprovedenoj anketi o razlozima izostajanja učenika u školi sa nastave

O sprovedenoj anketi o razlozima izostajanja učenika u školi sa nastave, zaduženi profesori su se dogovorili da se naprave anketni listići za roditelje, učenike i nastavnike što je i urađeno.

 

Pitanja za roditelje na anketnim listićima su bila: (anketirano 10 roditelja)

 

 1. Da li vaše dijete izostaje sa nastave?
 • Da – 40%
 • Ne – 50%
 • Ne znam – 10%

 

 1. Koji su najčešći razlozi izostajanja Vašeg djeteta sa nastave?
 • Bolest – 60%
 • Ekonomske prirode – 0%
 • Prevoz do škole – 0%
 • Nema razloga za izostajanje – 30%
 • Nešto drugo – 10%

 

 1. Koliko Vi možete uticati na izostajanje Vašeg djeteta?
 • U potpunosti – 90%
 • Trudim se koliko mogu – 10%
 • Malo – 0%
 • Nimalo – 0%

 

 1. Smatrate li da škola može učiniti više na polju smanjenja izostajanja sa nastave i na koji način?
 • Da – 60%
 • Ne – 40%
 • Da se roditelji obavjeste kad im dijete nije u školi
 • Više roditeljskih sastanaka
 • Strožije disciplinske mjere
 • Da časovi budu zanimljiviji, da djeca imaju veću želju da dolaze na časove, …

Pitanja za učenike gimnazije, tehničkih i stručnih škola na anketnim listićima su bila ista: (anketirano 14 gimnazijalaca i 26 učenika tehničke škole, dok učenici stručnih škola nisu anketirani)

 

 1. Da li izostaješ sa nastave?
 • Gimnazija:
  • Da – 71,43%
  • Ne – 28,57%
 • Tehnička škola:
 • Da – 67,69%
 • Ne – 32,31%

 

 1. Koji su najčešći razlozi tvog izostajanja sa nastave?
 • Bolest – gimnazija 35,7% ; tehnička škola 38,47%
 • Nepripremljenost za nastavu – gimnazija 21,42% ; tehnička škola 15,38%
 • Nastava mi je dosadna – gimnazija 14,28% ; tehnička škola 15,38%
 • Drugi razlozi: izostajanje zbog fudbalske utakmice, zakasnim na prevoz pa cijeli dan ne idem u školu, … – gimnazija 28,6% ; tehnička škola 30,77%

 

 1. Gdje provodiš vrijeme kad odeš sa časa?
 • U kafiću – gimnazija 28,57% ; tehnička škola 3,84%
 • Na ulici – gimnazija 0% ; tehnička škola 7,69%
 • U internet klubu – gimnazija 0% ; tehnička škola 19,23%
 • Negdje drugo: na treningu, u hitnoj, vrijeme provodim kod kuće, … – gimnazija 35,71% ; tehnička škola 34,61%

 

 1. Šta bi značajno doprinijelo redovnijem pohađanju škole?
 • Kažnjavati učenike za njihove greške, izostanke, kako bi ih to spriječilo da ubuduće neopravdano izostaju
 • Obavještavati roditelje za svaki izostanak
 • Profesori trebaju dolaziti raspoloženiji na časove
 • Da predavanja budu zanimljivija
 • Da časovi ne traju 45, već 30 minuta, jer da je tako bilo bi mi mrsko pobjeći zbog 30 minuta, …

 

 

 

 

Pitanja za nastavnike na anketnim listićima su bila: (anketirano 10 nastavnika)

 

 1. Koji su najčešći razlozi koje učenici navode pri pravdanju izostanaka sa nastave?
 • Bolest – 10%
 • Zakasnio zbog kupovine užine – 40%
 • Otišao bez objašnjenja – 10%
 • Drugi razlozi: prijevoz, teško je prihvatiti njihova objašnjenja jer su uglavnom nelogična, … – 40%

 

 1. Po vašem mišljenju, koji su pravi razlozi izostajanja učenika sa nastave?
 • Nezainteresovanost – 40%
 • Drugi razlozi: pravilnik o disciplinskoj odgovornosti se u potpunosti ne primjenjuje, nesigurno školovanje, bezvoljnost, neozbiljnost i neodgovornost kako učenika tako i roditelja, zanimljivije im je nešto drugo, … – 60%

 

 1. Šta je po vašem mišljenju, rješenje problema?
 • Obavještavanje roditelja za svaki izostanak
 • Veća saradnja sa roditeljima
 • Nakon izricanja odgojno-disciplinskih mjera ostale učenike obavjestiti o tome putem knjige obavještenja
 • Poštovati pravilnik o izricanju odgojno-disciplinskih mjera
 • Poboljšati restoran za kupovinu užine
 • Kreativna izolacija
 • Mlađi nastavni kadar
 • Bolji odnos profesor-učenik

 

Koliko su vaši učenici napravili izostanaka u školskoj 2011./2012. godini ?

 • < 50  – 10%
 • 50 – 100  – 40%
 • > 100  – 50%

 

 

 

 

Zaduženi nastavnici:

Mešić Enisa

Omerović Muhamed