Vršnjačka medijacija

Dana 26. i 27. rujna, te 8. i 9. listopada, u prostorijama hotela Bristol, održavao se seminar na temu ”vršnjačka medijacija”.

U tom projektu sudjelovala je i naša škola iz koje su bila tri učenika:  Ante Čović- Stanić, Anja Katarina Lasta, Klara Pinjuh i pedagoginja Žana Ćorić te profesorica Daniela Martinac.

Taj projekt je bio podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu smo naučili neke osnovne pojmove o čovjeku i društvu kao što su: IDENTITET, STEREOTIPI I PREDRASUDE, VJEŠTINA KOMUNIKACIJE, …

Iza svakog novog pojma slijedila je edukativna vježba u kojoj su profesori, pedagozi, a pogotovo učenici uživali.

Također u prvom dijelu pojam medijacije nije pojašnjavan, što je bilo dobro jer su nas tako potakli da sudjelujemo i u drugom dijelu projekta.

Na kraju oba dana rezimirali smo sve podatke i lijepo se nasmijali.

U drugom dijelu upoznali smo se s pravom medijacijom. Poslije uvoda ( teorijskog dijela )  došao je na red i sam čin medijacije.  Svi sudionici u ovom projektu bili su medijatori ( osoba koja vodi medijaciju ), promatrači ( osoba koja promatra) te stranke u sukobu ( osobe koje dolaze na medijaciju kako bi riješila konflikt ).

Zahvaljujući ovom projektu, naša škola je svoj fond metoda obogatila, a kod pedagoga, profesora i učenika nove vještine koje su stekli  pomoći će im kod budućih iskustava u životu.