“Unapređenje nastavnog procesa u dijelu praktične nastave iz biologije”

 

Jedan od tri odobrena projekta u sklopu projekta “Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu” na koji smo posebno ponosni jer je iniciran i osmišljen od strane grupe učenika koji su bili pobjednici na takmičenju iz demokratije ,a kao problem su radili “Neopremljenost kabineta biologije”

 

Ciljevi projekta:

Uveden novi koncept nastave biologije koji će se temeljiti na  razvoju kritičkog mišljenja kroz praktičan rad na časovima i istraživačku nastavu u prirodi

 Program rada ekoloških sekcija uključuje primjenu praktičnog i istraživačkog rada u prirodi i promociju sopstvenog rada u lokalnoj zajednici .

“Projekat će rezultirati poboljšanjem kavaliteta nastave biologije kao i vannastavnih aktivnosti iz ekologije u smislu da će se povećati broj časova gdje su učenici direktni učesnici u nastavnom procesu,praktično se bave naukom,istražuju,zaključuju,razvijaju kritičko mišljenje,odlaze u prirodu u svrhu održavanja nastave.

Opremićemo kabinet biologije neophodnim savremenim nastavnim sredstvima, prilagodit ćemo nastavni plan biologije novom konceptu nastave ( kroz boravak u prirodi i istraživački rad djeca će sticati funkcionalna znanja i razvijati kritičko mišljenja). Takođe ćemo podstaći i promovisati vršnjačku edukaciju jer će učenici koji budu učestvovali u istraživanjima svoja znanja prenositi ostalim učenicima naše škole ali i drugih škola putem PP prezentacija.”

Slijede slike nekih od projektnih aktivnosti,posjete NPS-u Sutjeska i istraživački rad učenika naše škole 🙂