Učestvovanje za izradu strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Danas je između ostalih predstavnika školstva, zdravstva i drugih institucija i naša škola uzela učešće na javnoj raspravi za područje BPK-a Goražde u organizaciji Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj su dati prijedlozi i sugestije za prevenciju u borbi protiv nasilja u porodici.