Učešće u projektu “Prevencija nasilnog ponašanja u školama”

Priprema za radionicu “Nasilje,nasilnik, žrtva”

Priprema za radionicu “Nenasilno rješavanje sukoba

Poslovnik o radu PNP-a

Program rada PNP-a

Izvjestaj o radu Savjeta PNP-a za školsku 11-12

Analiza upitnika na kraju školske 2011/12.

Na sjednici Školskog odbora održanoj 18.10.2011. donesena je Odluka o formiranju Savjeta za prevenciju nasilnog ponašanja i imenovani su članovi i predsjednik Savjeta, s ciljem da se trajnim djelovanjem škole , porodice i zajednice preventivno djeluje u osvješćivanju mladih ljudi u vezi sa svim vrstama nasilja i posljedicama koje ono donosi.

Savjet PNP-a čine:

1) Dubravka Vujasin, predsjednik Savjeta roditelja

2) Snježana Ivanković, član Savjeta roditelja

3) Ranko Drljača, član Savjeta roditelja

4) Mirko Lukić, viši stručni savjetnik za sport i omladinu Odjeljenja za društvene djelatnosti Administrativne službe Opštine Novi Grad

5) Ilijan Kuzmanović, predstavnik Nastavničkog vijeća

6) Aleksandra Ćurčija, predstavnik Nastavničkog vijeća

7) Nataša Stupar, predsjednik Savjeta učenika

8) Božana Stupar, član Savjeta učenika

 

Prvi sastanak Savjeta PNP-a održan je 24.10.2011. kada su usvojeni Plan i program rada, Poslovnik o radu Savjeta PNP-a i izabrani potpredsjednik (Aleksandra Ćurčija) i zapisničar (Ilijan Kuzmanović). U skladu sa usvojenim Poslovnikom o radu za predsjednika Savjeta Školski odbor je imenovao gospođu Snježanu Ivanković, člana Savjeta roditelja.

Tokom školske 2011/2012. godine u okviru ovog projekta realizovane su sljedeće aktivnosti:

1) anonimne ankete za učenike (150), roditelje (150) i nastavnike (52) o prisutnosti nasilnog ponašanja u školi, kao i oblicima nepoštovanja dječijih prava, na osnovu koje je Pedagoško-psihološka služba napravila kvantitativnu i kvalitativnu analizu neprilagođenog ponašanja u školi koja je blagovremeno dostavljena RPZ-u RS (vrijeme realizacije: oktobar 2011. i april 2012.)

2) edukativno-kreativna radionica: “Nasilje, nasilnik, žrtva” u čijoj pripremi i realizaciji je učestvovalo pet članova Savjeta PNP-a (dva iz reda nastavnika, dva iz reda učenika i jedan iz reda roditelja), a ista je realizovana u svim prvim razredima naše škole. (vrijeme realizacije: novembar 2011.)

3) edukativno-kreativna radionica: “Nenasilno rješavanje sukoba”, koja je realizovana u sklopu rada Savjeta učenika na sastanku održanom 05.04.2012. uz obavezu svakog člana Savjeta učenika da na času odjeljenjske zajednice ukratko iznese svoje impresije o radionici, te sa drugovima i odjeljenjskim starješinom razgovara o oblicima nasilja i načinima na koji se mogu izbjeći.