Učešće u predstavljanju Kampanje “Promjena počinje u meni”

Na  predstavljanju Kampanje”Promjena počinje u meni-Da svijet bude dobro mjesto za svako dijete” , koja želi  da pokrene sve članove zajednice na konkretne akcije i djelovanje, pored predstavnika svih  osnovnih i srednjih škola, medija i vlasti uzela je učešće i naša škola. Time se obavezala da će osmisliti neke aktivnosti i kao i do sada posebno obilježiti sedmicu od 17-24.novembra u sklopu školskog projekta “Tolerancija u mojoj školi”. Na taj način želimo promovisati univerzalne vrijednosti, uvažavati i boriti se za poštovanje prava svake osobe.