Učešće u kampanji “Želimo znati”

Učenici Gimnazije “Filip Višnjić” iz Bijeljine aktivno su učestvovali u kampanji  MRESURSA “Želimo znati”. Kampanja se sastojala od dvije vrste aktivnosti i to:

1. Postavljanje plakata u svakoj učionici na kojima su navedena prava, ali i obaveze učenika

2. Akcija “Šuti i trpi” koja je podrazumijevala okupljanje srednjoškolaca na gradskom trgu u Bijeljini sa ciljem da se javnosti skrene pažnja na potrebe i probleme sa kojima se suočavaju srednjoškolci.