Učešće na završnoj manifestaciji kao dio projekta Interkulturalni kamp Rudo-Strgačina 2012

Na ovoj manifestaciji, koja se održava 02.11.2012. godine u Rudom učestvuju naši učenici i nastavnici, koji su bili dio Projekta , a koji je finansirala Američka ambasada u BiH , čiji je cilj bio da se promoviše i pokaže način aktivnog uključivanja osoba sa posebnim potrebama u svakodnevne aktivnosti ovog Kampa i sličnih akcija. Sastavni dio ove manifestacije je proglašenje najboljih likovnih i literarnih radova na temu interkulturalizam i tolerancija, kao i rok koncert.