Stručno usavršavanje u saradnji sa Civitasom

1. Dana 23.3.2012. u Sarajevu je održana evaluaciona konferencija za nastavnike sa ciljem predstavljanja okvirnog plana za stručno usavršavanje nastavnika. Na konferenciji je bila prisutna Aleksandra Ćurčija kao predstavnik naše škole. Prema planiranom programu rada prof. Izudin Hasanović sa Univerziteta u Tuzli prisutnima je održao predavanje na temu: “Savremen potrebe obrazovanja-kompetencije za 21. vijek”, a gospodin Zdravko Šunkić je predstavio okvirni plan programa stručnog usavršavanja nastavnika demokratije i ljudskih prava. U završnom dijelu održana je panel-diskusija tokom koje su prisutni nastavnici razmijenili kako pozitivne, tako i negativne primjere iz prakse, a tom prilikom promovisani su i nastavnici koji su položili program certifikacije za nastavnike osnovnih škola.

2. U periodu od 22. do 24.6.2012. godine u Tuzli je održana međunarodna naučno-stručna konferencija “Izazovi teorije i prakse obrazovanja za demokratiju i ljudska prava” na kojoj su prisutni bili i predstavnici naše škole, profesor srpskog jezika Ilijan Kuzmanović i profesor demokratije i ljudskih prava Aleksandra Ćurčija. Pomenuti profesori učestvuju i u realizaciji projekta “Najdemokratičnija škola”. U saradnji sa nastavnicom demokratije i ljudskih prava u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” iz Novog Grada, profesor Aleksandra Ćurčija je drugog dana konferencije prezentovala naučno-istraživački rad iz oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava pod naslovom “Doprinos demokratskog tipa nastavnika osavremenjavanju nastavnog procesa”. Nakon prezentacije rada uslijedila je veoma živa diskusija, što je pokazatelj da su prezentatorice odabrale aktuelnu temu.